คำพูด
 คำพูดเป็นกิจวัตรประจำวันของคนทุกคน แต่คำพูดคำไหนละที่คุณชอบ! แน่นอนว่าต้องเป็นคำพูดที่ไพเราะอยู่แล้ว แต่สมัยนี้พูดหยาบก็หาว่าปากเสียพอพูดเพราะก็หาว่าสร้างภาพอีก เห้อ! แล้วจะเอายังไงละทีนี้ แต่ในความคิดส่วนตัวถึงคนอื่นจะว่ายังไงถ้าพูดอยู่กลางสาธารณะ เราควรพูดให้สุภาพดีกว่าเพราะว่ากลางสาธรณะอาจมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ด้วยเราควรทำตัวให้เหมาะสม
SHARE
Written in this book
speaker
Writer
kulasatree
writer
i love study

Comments