ศรัทธาและความหวัง : บทนำ

ตัวกูของกู กับ 5 ปี ในวิชาชีวิต / ปณิธานขั้นต่อ.
 
• 1 • 
ความจริง

ผมเริ่มต้นเดินทางสายนี้ตั้งแต่ปีไหน...
จำได้ว่าหลังจากจบ ม.6 ก็เริ่มทำอะไรที่อยากทำแล้ว เริ่มเรียนรู้แหละหมุนหาสัจธรรมความจริงชีวิต สัจธรรมของการตั้งอยู่ หรือเหตุผลของการมีลมหายใจ...

• 2 • 
ชีวิต

ปี 2010 คือจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตอย่างแท้จริง และเริ่มสนใจที่จะตามหาความหมายของมัน ก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่เริ่มอ่านอะไรเยอะมาก ในแง่ของของปรัชญา ชีวิตและความตาย มีคำสอนจากคนมากมาย หลากหลายลัทธิ ศาสนา ให้ความหมายมันไปต่างๆนาๆ ได้อ่าน ได้ศึกษาและทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่กระจ่างหรอก ยิ่งค้นหา ก็จะยิ่งสงสัย ยิ่งค้นหาก็จะยิ่งไม่เข้าใจ ชีวิตคืออะไร?

• 3 • 
ศรัทธา 

ปี 2012 จึงเป็นปีที่ผมเลือกเข้าไปศึกษาจากแก่นด้วยความรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ตอบโจทย์จากทางพุทธศาสนา และ เซ็น ที่ลงลึกในรายละเอียด แก่นของธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แค่การต้องเชื่อแต่พิสูจน์ได้ พาผมเข้าไปบวชและศึกษาอย่างเคร่งครัดในเวลาแรมปี มันล้วนเพื่อการค้นหาและทำความเข้าใจแง่ของชีวิต ความหมายและสัจธรรม การเกิดและดับ อย่างแท้จริง..

• 4 • 
คำถาม

ตอนนั้นก็ยอมรับในระดับหนึ่งว่าสิ่งที่สอนในตำราที่ผ่านการสังคายนา หรือผมเรียกว่า สังเคราะห์ มากว่า 2500 ปีมันน่าเชื่อถือและอธิบายได้.. แต่ด้วยจริตนิสัยผม มันเป็นพวกขี้สงสัย รู้อย่างเดียวไม่พอหรอก ต้องสงสัย ต้องอยากลอง เพราะแบบนั้นเลยศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งหมด ตั้งแต่อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องของการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เรื่องของสมดุลธาตุขันธ์เรื่องของอายตนะ ที่ประกอบไปด้วยภายนอกและภายใน ประสานรับกัน


• 5 • 
ไม่เชื่อต้องลอง

จะเรียกว่าเป็นความดื้อก็ได้ อย่างหนึ่งคือความไม่เชื่อมันมีแอบแฝงอยู่ครึ่งต่อครึ่ง เมื่อไม่เชื่อและเชื่อมี 50/50 มันก็ต้องลองพิสูจน์เท่านั้นแหละถึงจะได้คำตอบที่ตรงจริง สัจธรรม-ความจริง สอนเรื่องของ การกระทบ และการรับรู้
จึงเน้นเรื่องนี้เป็นหลักในการทดสอบหลังจากนั้น...
สัมผัสที่ก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการหลักใน
อายตนะ (ภายนอกกระทบภายในรับรู้) กล่าวก็คือ เรื่องของ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายในที่มักถูกกระทบโดย อายตนะภายนอกอย่าง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ ธรรมารมณ์ ต้นกำเนิดของอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลบนสากลโลกธาตุใบนี้...

• 6 • 
ตัวกูของกู

และเรื่องนี้แหละที่ผมอยากนำมาทดสอบกับตัวเองทั้งหมด เรียกได้ว่ามันคือความเสี่ยงตายอย่างมากที่จะเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกน่ะ
(การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน)
มันผันผวนและปรวนแปรได้เสมอ มันก็ไม่ต่างจากการเล่นแร่แปรธาตุสักเท่าไหร่ การลองเอาตาไปกระทบต่อรูปที่รู้สึกชอบ และ ไม่ชอบ การเอาหูไปรับรู้เสียง คำพูดที่ชอบ และ ไม่ชอบ กลิ่นที่ชอบและไม่ชอบ รสชาติของเอร็ดอร่อย ฟาด-ขม สารพัด การเอากายไปกระทบกับอะไรที่ทำให้รู้สึกร้อนหนาวเจ็บแสบ ที่ทำให้บาดเจ็บและแตกหักเสียหายได้ง่ายๆ(อันนี้บททดสอบสุดท้ายในปี 2017) ใจกับการกระทบธรรมารมณ์ เป็นสภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ ทั้ง สุข-ทุกข์ พอใจ-ไม่พอใจ ความชอบใจ-ไม่ชอบใจ เศร้าโศกโสมนัส... ทั้งหมด คือการทดสอบตัวเอง ทดสอบอารมณ์ตัวเองด้วยตัวเอง การเข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วถือเอาว่านั่นของเรานี่ของเรา หรือที่ท่านพุทธทาสเรียกว่า "ตัวกูของกู" ที่ท่านสอนให้ละเสีย ทิ้งเสีย... เช่นเดียวกันกับทางพุทธศาสนาทั้งหมด...
 
• 7 • 
ปณิธาน

นับตั้งแต่ ปี 2013 ผมจึงเป็น นักศึกษา ด้วยความอยากรู้ อยากเข้าใจอย่างแท้จริง จึงพาตัวเองไปพบกับเรื่องหนักๆ ทุกปี ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเฉกเช่นที่ผ่านมา การเข้าไปจมกับมันจริงๆ
ให้รู้สึกจริงๆ เห็นจริงๆ ทั้งหมดจึงไม่ใช่แค่การแกล้งทำ หรือ เสแสร้งอะไร สิ่งเหล่านั้นมันผ่านพ้นไปแล้ว 5 ปี.... ปีนี้เข้าปีที่ 6 จึงเชื่อว่า เข้าใจมากพอแล้ว ซึ่งจะให้เข้าใจทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว สิ่งต่อไปจากนี้ที่ต้องทำ จะทำ คือการเจริญสติ สมาธิ ... และยังเรื่องของ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา คือปณิธานและสิ่งที่จะต้องทำต่อไปจากนี้...

ความคิดนั้นสำคัญแน่ / แต่การออกจากความคิดสำคัญกว่า 

...
หลังจากผ่านมาหนึ่งปี
กับการจดบันทึกประจำวัน ที่เล่าเหตุการณ์ในแต่ละวัน มันคือสิ่งที่เปรียบได้กับบททดสอบชีวิตอย่างหนึ่งเช่นกัน เมื่อนั้นเราจะได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ตัวเองได้ฟังมากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นเราจะได้รู้จักตัวเองยิ่งขึ้น การมีชีวิตอยู่เพื่อจะลิขิตชีวิตตัวเองแบบไหน สร้างตำนานให้กับตัวเองแบบไหน ปณิธานในแต่ละปีคือสิ่งที่ตั้งขึ้นและต้องฝ่าฟันไปให้ถึงที่สุด เพราะแบบนั้นเราจึงไม่ตั้งปณิธานที่ยากเกินไป นานเกินไป และ ไม่สั้นเกินไป ไม่เล็กเกินไป ปณิธานจึงเป็นได้ทั้งความฝัน ความจริง และ จุดมุ่งหมายของการทำอะไรบางอย่างให้ชีวิตช่วงหนึ่งมีความหมาย แล้วผลักดันสู่ช่วงเวลาถัดไปได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น นั่นเอง... 

ด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเกิดเป็นการเขียนใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้ บทนี้ ตอนนี้ หน้านี้เป็นต้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายของการเขียนอยู่ที่ว่า เพื่อค้นหา ความจริง จริงๆ หรือ สัจธรรมของชีวิต เพื่อจะขมวดความจริงเหล่านั้นเป็นหนึ่งในความหมายชีวิต โดยยังมีศรัทธาและความหวังเสมอ ในชื่อเรื่องว่า ศรัทธาและความหวัง มันจะเป็นศรัทธาแห่งความหวังที่เกิดขึ้นภายในปี 2018 นี้ ที่ผู้เขียนตั้งใจไว้ว่าจะรวบรวมสิ่งที่พบเจอระหว่างวัน ทำความเข้าใจมันมองมันให้เป็นรูปธรรมของความไม่ขาว ไม่ดำ และนำมาสรุปในช่วงระหว่างสัปดาห์ หรือระหว่างเดือน ขึ้นอยู่กับโอกาสอีกที 

คนเราจึงมีความหวังได้...เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม หนทางที่แสนมืดมน เพียงแค่ยัง "ศรัทธา" จะก่อเกิด "ความหวัง" ให้เห็นแสงสว่างในหัวใจ แม้ว่าบางคนจะไม่เข้าใจเธอ จะมองเธอว่าไร้เดียงสาแค่ไหน แค่เพียงเชื่อและศรัทธาในตัวเธอเอง สิ่งที่เธอทำจะไม่สูญเปล่า สิ่งที่เธอทำจะก่อเกิดแรงบันดาลใจต่อใครต่อใครอีกหลายๆคน นั่นคือ ความหวัง นั่นคือ ศรัทธา นั่นคือ ...
"ชีวิต"


- L -
03/01/2018
SHARE
Written in this book
ศรัทธาและความหวัง (Believe Faith Hope)
เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม หนทางที่แสนมืดมน เพียงแค่ยัง "ศรัทธา" จะก่อเกิด "ความหวัง" ให้เห็นแสงสว่างในหัวใจ แม้ว่าบางคนจะไม่เข้าใจเธอ จะมองเธอว่าไร้เดียงสาแค่ไหน แค่เพียงเชื่อและศรัทธาในตัวเธอเอง สิ่งที่เธอทำจะไม่สูญเปล่า #Believe_Hope
Writer
ELThanaphat
writer
ข้าพเจ้าว่า ชีวิตมันมีอะไรมากมายนะ เล่าได้ไม่รู้จบ ทั้งดีร้าย แต่บางทีเรื่องเหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มากกว่าที่คิดไว้ก็ได้

Comments

niji
2 years ago
รู้สึกได้ถึงความตั้งใจเขียนนะ!!
Reply
ELThanaphat
2 years ago
เจอกันตอนหน้าครับ 
ตั้งใจจะเป็นพี่เอ๋ นิ้วกลม แบบเวอร์ชั่น 2 ไรงี้ 555+
niji
2 years ago
คอลัมนิสต์สินะคะ