ขอบคุณ 2017
ในปี 2017 ที่ผ่านมา
คุณสอนเราให้โตและเข้มแข็งขึ้นมาก
คุณสอนให้ใช้ความคิดแทนความรู้สึกคนอื่น
คุณสอนให้เราสู้ด้วยตัวเอง
คุณสอนให้กล้าแสดงออกมากขึ้น
คุณสอนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
คุณสอนเรา...ด้วยการทำให้เราเจ็บปวด   และให้คิดด้วยตัวเอง
ใน 2018 เราก็หวังว่าคุณจะสอนเรามากขึ้น
และหวังว่าจะสอนด้วยวิธีที่ดีกว่านะ

มีคนมากมายต้องการความรู้
ต้องการตวามคิดที่ดี
แต่คุณสอนพวกเขาสบายเกินไป
คนพวกนั้นเขาคิดไม่ได้หรอก
คุณต้องสอนด้วยวิธีที่ทรมาน และ เจ็บปวด

คนเรามักจะต้องเจ็บแล้วจำ


พวกเขาต้องเจ็บ ถึงจะคิดได้
เจ็บ...เหมือนที่คุณสอนเราให้เข้มแข็ง
เราไม่ชอบคนอ่อนแอเกินกว่าเหตุ

ถ้าผู้คนอ่อนแอ แล้วประเทศชาติจะเข้มแข็งได้อย่างไร

ทุกวันนี้ สิ่งที่พวกคุณทำก็เพื่อตัวเองทั้งหมด
แค่คุณไม่ทิ้งขยะ 1 ชิ้น คน 1 คนก็ไม่ต้องลำบากเลย

ถ้าคุณมัวแต่คิดว่า "เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บ ใครจะมาสนใจของแค่นี้กัน...ใครๆก็ทำ"
ถ้ามีคนอื่นคิดเหมือนคุณสัก 100 คน คุณคิดว่าจะเป็นยังไงกัน

ตอนคุณทำ...ใช่! ไม่มีคนสนใจ
ใช่! มันไม่มีผลเสียกับคุณ ณ ตอนนั้น
ใช่! ที่คุณเห็นใครๆก็ทำ
แล้วคุณต้องทำตามเขาพวกนั้นหรอ
มันไม่จำเป็นเลยที่คุณต้องทำตาม

ในปี 2018 ที่ถึงแล้วนี้
เราอยากให้พวกคุณทุกคนช่วยกันคิดถึงภาพรวมและรักษาสิ่งที่มีอยู่นะคะ
เวลามันจะสอนคุณเอง

SHARE
Writer
MyIsPeach
Only Readers
i want to think in stories on this world

Comments