สวัสดีปีใหม่
ปีนี้ เป็นปีที่ได้เจออะไรใหม่ๆหลายอย่าง และค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตในหลายๆเรื่อง ในเชิงสภาพแวดล้อมและผู้คน มีทั้งช่วงที่ดีและไม่ดี มีผู้คนใหม่ๆมากมายเข้ามาในชีวิต มีทั้งคนที่ดีและยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ และไม่ได้ทำคนส่วนใหญ่ที่สำคัญในชีวิตหล่นหาย เป็นปีที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่นำตัวเองหรือด้วยความบังเอิญต่างๆ มาอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความหลงใหลอย่างจริงจัง ทำให้เรามีความกล้าที่จะหลงใหลอย่างจริงจังและกล้าทำอะไรๆมากขึ้น กล้าที่จะรู้สึกกับอะไรๆมากขึ้น หมายถึงการยอมรับและไม่หลีกหนีความรู้สึกนั้นๆ ได้มองโลกในอีกหลายมุมมอง ค่อยๆเริ่มหัดเป็นคนคิดอะไรแล้วทำเลย รู้สึกโตขึ้น และเรียนรู้ที่จะใส่ใจคนที่เขาใส่ใจเรา เลือกแคร์คนที่เขาแคร์เรา

ในการที่ปลงขึ้น ทำให้เราเสียความรู้สึกได้ยากขึ้น แต่ก็ทำให้รู้สึกถึงความจริงใจที่มีให้คนอื่นลดน้อยลง แต่ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ต้องได้อย่างเสียอย่างในบางเรื่อง และปีนี้ค่อนข้างห่างกับครอบครัวมากหน่อย แต่ว่าก็ได้ทำให้โหยหาและให้ความสำคัญกันและกันมากขึ้น

อยากจะยินดีกับตัวเองและคนรอบๆตัว ที่ได้มีปีที่น่าจะได้ลองทำอะไรที่อยากทำ ลองเป็นคนที่อยากเป็น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทางของตัวเอง และอย่างน้อยก็อาจจะได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น ประสบเหตุการณ์เพื่อเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และหวังว่าเราจะยังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกันและกันไปเรื่อยๆ

ปีหน้า ความตั้งใจก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับของปีที่แล้ว แต่มีความตั้งใจมากขึ้น ตั้งใจจะให้เป็นปีแห่งการเรียนรู้และทดลอง กล้าทำอะไรที่ไม่เคยทำ คิดอะไรแล้วทำเลย มีความอดทนมากขึ้น ศึกษาและใฝ่รู้ให้มากๆ อ่านหนังสือในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น เขียนให้เยอะๆ พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ตัวเองพอใจ ให้โตขึ้นในการปฏิบัติตัวและตัดสินใจอะไรๆ อยากให้เป็นปีธรรมดาๆ ที่มีความภูมิใจเล็กๆน้อยๆเหมือนปีที่แล้ว ไม่ลืมความรู้สึกหลงใหลที่เคยมีต่อสิ่งต่างๆ เห็นค่าและรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีๆ เป็นคนที่อยากจะเป็นและภูมิใจที่ได้เป็น

SHARE
Writer
gradarng
after rain waiter
กระด่าง ผู้รอคอยฟ้าหลังฝน กระด้างไม่อ่อนโยน กับกระบนหน้าที่เหมือนรอยด่างจากกรดอ่อนๆของหยาดเหงื่อ

Comments