ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດຖ້າພໍ່ແມ່...
ຄວາມຮັກບໍ່ມີໃຜຜິດ
ຄັ້ງຫນຶ່ງໃຜກະເຄີຍຮັກກັນ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຮັກມັນບໍ່ຢັ້ງຢືນ
ບໍ່ມີຄູ່ຮັກໃດຮັກກັນໄປຕະຫລອດແບບຄືໃນຄຳເວົ້າໃນຕຳນານ
ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງຂອງຊີວິດ ຢ່າເອົາຄວາມຮັກມາເປັນຫລັກໃນການດຳລົງຊີວິດ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວຄົນທີ່ຢຶດຕິຄືຄົນທີ່ເຈັບສຸດ ບາງຄັ້ງເຮົາອາດບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາກະພຽງມະນຸດຜູ້ຫນຶ່ງ ມະນຸດມີຂອບຂີດຈຳກັດ 
ການທີ່ພໍ່ແມ່ແຍກທາງກັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໂຫດດຮ້າຍຫຍັງເລີຍ
ແຕ່ການທີ່ເຮົາຂັງຄົນສອງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກກັນ ຜູກເຂົາໄວ້ນຳກັນ ແບບນັ້ນບໍ່ຍິ່ງຮ້າຍແຮງບໍ????
ຄົນສອງຄົນຕ້ອງອົດທົນຢູ່ນຳກັນ ຜ່ານແຕ່ລະມື້ໄປດ້ວຍຄວາມທຸກ 
ເຈົ້າທົນໄດ້ບໍ ທີ່ຕື່ນຂຶ້ນມາທຸກມື້ແລ້ວຕ້ອງເຫັນສາຍຕາສອງຄູ່ແນມເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ຊີວິດຄົນເຮົາມັນບໍ່ໄດ້ຍາວ
ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາທັງສອງອອກໄປຈາກຊີວິດກັນແລະກັນ ໄປຫາຄວາມສຸກທີ່ຂອງຕ້ອງການ
ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຫຍັງຂຶ້ນກັບຄູ່ຮັກຄູ່ຫນຶ່ງແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຄີຍຮັກກັນຈົນຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນປ່ຽນໄປຫລາຍຂະຫນາດ ນີ້ ປ່ຽນໄປແບບຄືວ່າຄັ້ງຫນຶ່ງເຂົາສອງຄົນບໍ່ເຄີຍຮັກກັນ ຄົນທີ່ເຄີຍຮັກກັນກະສາມາດທຳລາຍກັນໄດ້ບາງຄັ້ງ
ມັນກະບໍ່ມີຄຳຕອບສຳຫລັບຄຳຖາມ
ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຍອມຮັບບາງປັນຫາທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້
ຖ້າມື້ຫນຶ່ງເຈົ້າພົບວ່າພໍ່ຫລືແມ່
ຫລືທັງສອງຄົນ ຕ້ອງການທີ່ຈະແຍກກັນ
ຂໍໃຫ້ເຂົ້າຢ່າດຶງເຂົາທັງສອງໄວ້
ຢູ່ນຳກັນໄປແລ້ວບໍ່ມີຄວາມສຸກກະປ່ອຍໄປຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຄອບຄົວແຕກແຍກພໍ່ໄປທາງແມ່ໄປທາງບແຕ່ຂ້ອຍຢາກບອກກັບຄົນທີ່ຕົກໃນສະຖານະການແບບນີ້ 
ຄິດໃນມຸມອີກມຸມຫນຶ່ງ ປ່ອຍພໍ່ແມ່ໄປ ມັນດີກວ່າ ພໍ່ແມ່ກະພຽງມະນຸດ 
SHARE
Written in this book
notopic
Writer
ISFJ
skyline and sun
some things in my mind

Comments