19 Oct. เมื่อวันนั้น...ผ่านมาถึง

 เพราะ...ฉันไม่อาจหยิบเอาเศษเสี้ยวของชีวิต                 ที่เคยทิ้งผ่าน...กลับมาเติมเต็มได้อีกหน
Happy Birth Day to me ... เพราะฉันไม่อาจรู้ว่าชีวิตของฉันจะจบลง ณ เวลาใด
...ฉันไม่อาจบอกว่าฉันจะเติบโตไปได้สักเท่าไหร่ของชีวิต...
/// 22 ปีที่ผ่านพ้น ///
ฉันได้พบสิ่งที่เรียกว่าความรักของป๊าม๊า
ฉันได้พบความสุขที่เกิดจากครอบครัว
ฉันได้พบมิตรภาพจากคำว่าเพื่อน
ฉันได้พบสิ่งต่างๆมากมายใน 22 ปีที่ผ่านมานี้
.
.
เมื่อปีที่ 23 มาถึง
ฉันไม่อาจขอพรใดๆ เพียงขอให้ชีวิตฉันยังคงเป็นชีวิตของฉัน
ฉันไม่อาจบันดาลให้ฟ้า มอบความสุขยืดยาวของชีวิตให้กับฉันจนไม่สิ้นสุด
ฉันไม่อาจหยิบเอาเศษเสี้ยวของชีวิต ที่ทิ้งผ่านกลับมาเติมเต็มได้อีกหน
ฉันคงทำได้เพียงรักษาสิ่งที่สำคัญของฉันให้ยังคงอยู่ มอบความรักให้สิ่งรอบกาย มีความสุขให้ชีวิตที่ฉันเป็น มีทุกสิ่งเท่าที่ฉันจะมีได้ มีหัวใจที่ยังคงเปี่ยมด้วยศรัทธา มีความหวังให้กับชีวิตที่ยังก้าวต่อไป
.... พรหมื่นล้านไม่อาจบันดาลสิ่งใด ฉันเพียงหวังตราบเท่าที่ชีวิตของฉันยังคงมี พ่อกับแม่จะยังคงอยู่ข้างกายฉันไม่ห่าง ...
Minutes turn to hours, days to years and gone
SHARE
Written in this book
เพราะตอนนั้น ...
เรื่องราวในครั้งก่อนนั้น กับ ความทรงจำล้านบทเรียน

Comments