หลบหนี
ลาก่อน
แล้วพบกันใหม่

หลังจากการหลบหนี

ปราศจากข้ออ้างในการออกห่างซึ่งกันและกัน
โลกความจริงเลอะเลือนจางหายไปชั่วขณะ
โลกเล็กลงเหลือนิดเดียว
เพื่อแผ่
ได้ลองเป็นคนอีกคนนึง
เป็นบทบาทอีกบทบาท
ได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้ว
ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยจะตั้งใจหรือเลือกที่จะฟังๆ
ตัวหนังสือเสียงดังกว่าเสียงรอบข้าง
บางครั้งเสียงรอบข้างที่ตั้งใจฟังก็มีอะไรที่ควรจะฟัง

SHARE
Writer
gradarng
after rain waiter
กระด่าง ผู้รอคอยฟ้าหลังฝน กระด้างไม่อ่อนโยน กับกระบนหน้าที่เหมือนรอยด่างจากกรดอ่อนๆของหยาดเหงื่อ

Comments