สายเรียกเข้าที่ไม่เคยรอ
เมื่อวันเวลาผ่านมานาน

เกินกว่าที่จะรอคอยบางสิ่ง

เธอกลับมาบอกกับใจ

ขอให้เหมือนเดิม

วินาทีน้ันรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร

ในเมื่อวันนั้นเธอต่างหากที่

"เปลี่ยนใจ"และ"เปลี่ยนไป"

ถ้าเราต้องกลับมารักกัน

 ในวันที่เธอเคยทิ้งเราไปหาเขา

มันอาจจะถูกของเธอที่เรายังรัก

เพราะที่ผ่านมาเราเองก็ไม่เคยมีใครนอกจากเธอ

แต่กลับเธอที่เคยมีเขา

คำว่ารักของเรา
จะมีความหมายเหมือนเดิมได้อย่างไร?


SHARE
Writer
BuildM
Lost boy.
A lot of love

Comments