พูดกลับบดบังความคิด
เป็นไปได้ไหม ที่ให้คนสองคนคิดแล้วพูดออกมาในที่ประชุม แล้วค่อยลงมือทำ            จะได้ผลแย่กว่า

ต่างคนต่างทำ แล้วใครทำได้ดีกว่าให้อีกคนเป็นฝ่ายช่วย

หากเราพูดในสิ่งที่คิด เราก็จะทำแค่ในสิ่งที่พูดได้ หรือสิ่งที่กล้าพูด
แต่หากเราคิดแล้วทำ โดยที่ไม่ต้องพูดเราสามารถทำในสิ่งที่สังคมไม่อยากได้ยินได้

การยึดมติส่วนใหญ่ หรือ ต้องพูดออกไปแล้วฟัง สิ่งที่มักจะได้ทำมักเป็นค่าเฉลี่ยเดิมๆ
ที่ไม่อาจพาไปเราไปยังจุดไหนได้เลย

บ่อยครั้งจึงเห็นคนที่บอกว่าจะออกจากงานมักจะทำงานต่อไปได้อีกนาน
แต่คนที่จะออกจริงๆกลับไม่พูดอะไรเลย แล้วออกเลย

บางครั้งเราเลือกที่จะไม่พูดว่าเราลงทุนอะไรอยู่
เพราะรู้ว่าคนอื่นจะทักให้เขวแน่นอน

เป็นได้ไหมว่าการพูดบางครั้งกลับบดบังความคิดที่ดีๆไปมาก
SHARE

Comments