สุดสายตา
" เ ร า ม อ ง เ ส้ นท า ง

ก่ อ น ที่ จ ะ ก้ า ว ไ ป เ ส ม อ "

ทุก ๆ วัน
เราเดินไปตามเส้นทาง
ที่สายตาเรามองไปตลอด

คงไม่มีใครที่หลับตาเดินหรอกมั้ง

สุดสายตานั่นก็เหมือนกัน
เรามักจะมองออกไปอยู่เสมอ

แต่ว่านะ ....

เรากล้าที่จะมองออกไป
แต่เราไม่กล้าที่จะเดินตามไป

บางที ....

ถ้าเราเดินออกไปได้ไกล
เท่าที่สายตาเรามองเห็นได้

ก็คงดีนะ

- 17.12.2017 -
#onceamoment

แวะเข้าแบ่งปันมุมมองแล้วก็พูดคุยกันได้ที่

Facebook : Once A Moment
Twitter : @nevontime

ฝากด้วยนะครับ
SHARE
Written in this book
Missing Time
Writer
-Thada-
writer
I'm a normal.

Comments