จุดไร้สมดุล
ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ จุดไร้สมดุล อาจจะหมายถึง สภาวะไม่เสถียร สภาวะไปไม่เข้ากับสภาวะกลับ...ทางวิทยาศตร์อาจจะตีความหมายได้หลายทาง..แล้วแต่คนจะตีความหมายกันยังไง...
แต่ส่วนใหญ่จะตีความหมายถึงความไม่เท่ากัน...บางครั้งชีวิตเราก็เหมือนไร้สมดุลไปในบางทีโดยไม่รู้ตัว..บางทีเราใส่ใจกับสิ่งนั้นมากเกินไป..กังวลกับสิ่งนั้นมากเกินไป..เครียดเกินไป..อะไรต่างๆๆเกินไปโดยที่ตัวเราไม่รู้ตัวมาก่อน แหละบ้างที่เราอาจจะสนใจจนไม่ฟังคนรอบข้างเลยทำให้เราเสียสมดุลกับคนรอบข้างไม่ก็ได้..เราไม่มีทางรู้หลอกว่าเรากำลัง เสียสมดุลรึไร้สมดุล..จิตใจเราไม่ได้ฟื้นฟูเหมือนร่างกายตอนเราพักผ่อนซะหน่อย...ทำจิตใจให้สงบ..ระบายมันออกไปบ้างยังไงชีวิตก็ต้องเดินต่อ..อยู่ที่ว่าจะเดินแบบไหน..จะเดินแบบไร้สมดุล..รึมีสมดุลที่ดี ก็แล้วแต่จะเลือก

-นักกีฬายิมนาสติกใช้เวลาฝึกซ้อมเป็นสิบยี่สิบปีกว่าจะไปโชว์สมดุลของร่างกายไม่ถึง10วินาที
ทุกอย่างต้องใช่เวลา กว่า ปลาจะว่ายน้ำได้แบบนี้ต้องผ่านการวิวัฒนการกี่สิบล้านปี
ใจเย็นๆเรียนรู้ปรับตัว 
SHARE
Writer
Mars1900
students
ตามช่วงเวลา..อายุ..สังคม..มุมมอง KMITL,PK

Comments