กว่าจะรู้สึกตัว ชีวิตก็ได้เริ่มไปแล้ว...
ถึงเราไม่อยากเริ่มแค่ไหน
มันก็เกิดของมันไปแล้ว...

“สิ่งที่มันหลงเหลืออยู่มันก็แค่เหตุผลที่ใช้ปลอบใจตัวเอง” 

พอมารู้สึกตัวอีกที สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด
มันก็เดินของมันไปเรื่อยๆอย่างนั้น
ไม่ได้อยู่กับว่าเราอยากให้มันเกิดหรือไม่อยากให้มันเกิด

การเริ่มต้นไม่ว่าเรื่องไหน มันอาจจะหนักหนา เจ็บปวด ทรมานใจแค่ไหนก็ตาม แต่ไม่ว่ายังไง หากยังมีลมหายใจอยู่ ชีวิตก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่เสมอ เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่า สิ่งที่เป็นอยู่จากที่มันคงที่อยู่อย่างนั้น เมื่อถึงเวลา วันหนึ่งมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไป บางครั้งมันเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยจนเราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันกำลังเปลี่ยนไป จนกระทั่งสุดท้ายก็หายไป จากไป... แล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เราพอใจ หรือไม่พอใจก็ได้...

“หากมีการจากลา มันก็ต้องมีการพบเจอ”

...ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้น..
คนที่จะเข้าใจและให้กำลังใจเราได้ดีที่สุด
สุดท้ายแล้วมันก็คือ “ตัวเราเอง..”


SHARE
Writer
LOOKPAT_diary
เป็นทุกอย่าง
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์

Comments