"คนสำคัญ"

"คนที่เห็นว่าเรา....สำคัญ" จะยืนเคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะทุกข์-สุขพร้อมจะเดินไปพร้อมๆกัน
"คนที่เห็นว่าเรา....สำคัญ" เขาจะไม่ปล่อย
ให้เราคิดไปเองเค้าพร้อมจะอธิยายในทุกๆข้อ
คนที่เห็นว่าเรา...สำคัญ" เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เรามั่นใจ-เชื่อใจ-สนใจเราในทุกๆเรื่องพร้อมจับมือไปด้วยกันในวันที่มีปัญหา..................
วันที่มีปัญหาใครอยู่เคียงข้างคุณ
    

"


SHARE
Writer
Storyloveyou
loveyou story
0635626191

Comments