นิยามพระคาถา : พันธุ
พันธุ หมายถึง ครอบครัว เครือญาติ พี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ วงศ์ตระกูล สกุล ความผูกพัน พันธะ ความสัมพันธ์ คำมั่นสัญญา เอกสารสัญญา บ้าน รถ เจ้าที่ที่อยู่ในบ้าน

แต่ในวิชาทักษามหายุค "บ้าน" เรามักจะดูที่คาถา "เคหา" ส่วน "รถ" จะดูที่ "ยานัง" มากกว่า

พันธุ เป็นคู่สมบัติกับ มรณะ เพราะพันธุ คือ ความยึดถือ ยึดติด ผูกพัน แต่มรณะ คือ การสละออก การจากไป การสูญเสีย ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่วันใดก็วันหนึ่ง มีพบก็มีพรากเป็นธรรมดา

หรือในทางหนึ่ง การจากไปของญาติพี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ หรือคนในครอบครัว เป็นสิ่งที่เราพบเห็น เป็นธรรมดา สิ่งที่เหลือไว้ให้ก็คือมรดก (มรณะ)

พันธุ-ทาน บางคนนับถือผู้อื่นเหมือนญาติ เหมือนพ่อแม่ เหมือนครอบครัว บางคนก็ไม่เอาญาติพี่น้อง ตัดขาด ด้วยเหตุผลบางประการ หรือบางคนก็สละสิ่งต่าง ๆ ออกไปจากชีวิตได้ง่าย ไม่ยึดติดผูกพัน

พันธุ-เนกขัมมะ ตระกูลนี้ มักชอบทำบุญทำทาน เข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม

พันธุ-ภูมิปาโล มีวงศ์สกุลที่ใหญ่ มั่นคง มีรากฐานมายาวนาน หรือยึดติดผูกพันกับสิ่งใด ก็ยาวนาน มั่นคง ไม่แปรเปลี่ยนง่าย ๆ สัญญาอะไร ก็ไม่ลืม รักษาได้ดี

Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments