นิยามพระคาถา : กฎุมพะ
กฎุมพะ ก่อนอื่นขออธิบายถึงที่มาของคำนี้เสียหน่อย เพราะพบว่ามีการเขียนหลายแบบ ทั้งกดุมพะ กดุมภะ กฎุมภะ กฎุมพะ กระดุมภะ จึงทำให้หลายคนสับสน เขียนกันไปต่าง ๆ นานา จนไม่ทราบว่าแบบใดถูกต้อง

ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีคำว่า กระฎุมพี ซึ่งคำนี้มาจากภาษาบาลีว่า กุฎุมฺพี หรือ กุฏุมฺพิก (กุ-ตุม-พิ-กะ) ซึ่งแปลว่า ผู้มีทรัพย์ ซึ่งก็มาจากคำว่า กุฏุมฺพ (กุ-ตุม-พะ) ที่แปลว่า ขุมทรัพย์ ลง ณี และ อิก (อิ-กะ) ปัจจัยในตทัสสัตถิตัทธิต จึงแปลว่า ผู้มีทรัพย์ หรือ ผู้มีขุมทรัพย์ มีฐานะต่ำกว่า เศรษฐี ตามปรกติมักจะเป็น ลูกน้อง หรือ บริวาร ของเศรษฐี

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า เป็นคำนามหมายถึง "ชนชั้นต่ำ, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ไพร่ เป็น ไพร่กระฏุมพี" โดยระบุว่ามาจากคำบาลีว่า "กุฎุมฺพิก" แปลว่า "คนมั่งมี"

ในทางโหราศาสตร์ กฎุมพะ หมายถึง การเงิน รายได้ประจำ รายได้ที่แน่นอน ทรัพย์ สมบัติ ฐานะทางการเงิน สภาวะทางการเงิน รายรับ - รายจ่าย ผลประโยชน์

จากพระคาถานี้ ทำให้เราทราบว่าสภาวะทางการเงินของเจ้าชะตาเป็นอย่างไร การลงทุนเป็นอย่างไร รายรับ - รายจ่าย มากหรือน้อย เดือดร้อน ขัดสน หรือไม่

กฎุมพะ - ยานัง เงินหมุน สภาวะหมุนเงิน ได้เงินมา ก็เอาไปจ่าย ไปลงทุนต่อ เอาเงินเก่าออกมาใช้บ้างก็มี

กฎุมพะ - กาลกิณี สภาพการเงินไม่ดี รายรับไม่แน่นอน ขัดสน เดือร้อน รายได้ไม่ดี การเงินมีปัญหา ขาดสภาพคล่อง

กฎุมพะ - โจโร ใช้จ่ายเงินมาก มีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ถูกคนโกงเงิน เบี้ยว ขโมย ยักยอก หรือหาเงินได้ไว แต่ก็อาจจะไปไวด้วยเช่นกัน มีหัวพลิกแพลงในการหาเงิน แสวงหาผลประโยชน์ ฟอกเงิน หาเงินในทางทุจริต

Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments