นิยามพระคาถา : ปัญญา
ปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาด ประสบการณ์ ความชำนาญ การนำเอาความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ การคิด การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การริเริ่มสร้างสรรค์ ความรอบรู้ การต่อยอด การตัดสินใจ

ปัญญา เป็นคำกลาง ๆ จะมีความหมายในทางบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับพระคาถาที่สัมพันธ์ถึง

ปัญญา-กฎุมพะ มีความฉลาดในการหาเงิน หารายได้ มองอะไรเป็นเงินเป็นทอง ถ้ามีกาลกิณีมาร่วมด้วย ก็จะโลภขึ้นสักหน่อย แต่ก็มีวิธีการในการหาเงินที่หลากหลายมากขึ้น

ปัญญา-ปุตตะ ได้ลูกฉลาด มีความคิด เก่งในเรื่องการริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนหนังสือเก่ง

ปัญญา-โจโร หลอกคนเก่ง มักหลอกจนได้อะไรมาฟรี ๆ หัวไว ไหวพริบปฏิภาณดี

ปัญญา-เนกขัมมะ มีความฉลาด เรียนรู้ทางธรรมได้ดี สามารถไปได้ไกล อาจได้เป็นพระครู ได้เป็นมหา ได้เปรียญธรรม เป็นนักวิชาการสายธรรมะ สายบุญ สายปฏิบัติ รู้จักวิธีในการทำทาน ศีล ภาวนา

ปัญญา-ทลิทโท ฉลาดน้อย ถ่อมตัว ไม่โอ้อวด ฉลาดในการขอ การอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments