นิยามพระคาถา : อำนาจ
อำนาจ แปลง่าย ๆ ก็คือ มีพลัง อำนาจ พระเดชพระคุณ บารมี กำลัง ความรุนแรง สิทธิ ความสามารถ การบังคับ ควบคุม การออกคำสั่ง การเป็นที่รัก ที่ชื่นชมของผู้อื่น มีเสน่ห์ มีคนสรรเสริญเยินยอ ประกาศเกียรติคุณ

บางครั้งการเป็นที่รักของผู้อื่น อาจเป็นด้วยเพราะพระคุณ คือได้ช่วยเหลือเขา ความเก่งกาจ ความสามารถ ความดีงาม อีกด้านก็เป็นเพราะพระเดช คือเกรงกลัวในอำนาจบารมี หรือมีผลประโยชน์กันอยู่

อำนาจ เป็นคู่สมบัติกับ ลาภะ คนเราเมื่อมีอำนาจ เป็นใหญ่เป็นโต มีตำแหน่งหน้าที่ ลาภสักการะ ก็ย่อมตามมาเป็นธรรมดา

อำนาจ-ตนุ มักเป็นคนไม่ยอมใคร ชอบออกคำสั่ง บงการผู้อื่น และเป็นที่รักของผู้อื่น

อำนาจ-กฎุมพะ มีอำนาจทางการเงิน ได้เงินด้วยความสิเน่หา
สามารถใช้เงินเพื่อให้กลายเป็นที่รักของผู้อื่นได้ เช่น ใช้เงินซื้อของให้คนรัก บริจาคเงินสร้างสาธารณะประโยชน์

อำนาจ-เคหา มีบ้านหลังใหญ่ ใคร ๆ ก็รู้จัก

อำนาจ-สหัชชะ เป็นที่รักของเพื่อนฝูง และเพื่อนฝูงมักมีอิทธิพลต่อตัวเอง เพื่อนว่ายังไงก็ว่าตามเขา

อำนาจ-ปัตนิ ออกจะเกรงใจแฟนหรือหุ้นส่วน เพราะแฟนมีอำนาจมากกว่า การมีอำนาจมากกว่าไม่ได้หมายความว่าต้องดุ ตัวใหญ่ เสียงดัง หรือเกรี้ยวกราด แต่อาจจะเพราะรัก เกรงใจ ยอมรับในความสามารถ ด้อยกว่าเขาทางใดทางหนึ่งครับหรือแพ้ทางกัน

อำนาจ-ขันติ การจะก้าวขึ้นมามีอำนาจ มีคนยอมรับนับถือ คนรักใคร่ในตัวเรา ต้องใช้เวลา การรอคอย และ
ความอดทน

Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments