นิยามพระคาถา : วิชา
วิชา คือ ความรู้ ที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโต คำสอนต่าง ๆ วิชาการ ตำรับตำรา การฝึกฝน การไปอบรม ดูงาน การศึกษาต่อ และการนำเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ไปใช้ในการดำรงชีวิต ใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

วิชา-กาลกิณี คือเรียนมาอย่างหนึ่ง แต่ไปทำอย่างหนึ่ง ไม่ได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาในการประกอบอาชีพ หรือไปต่อยอด หรืออาจจะเรียนเก่ง หัวไวในบางเรื่อง ไม่ก็ขี้เกียจ เรียนไม่เก่ง หัวทื่อ เรียนมาน้อย ติดขัดในการศึกษา และยังหมายถึงวิชาทางไสยศาสตร์ โหราศาสตร์

นอกจากนี้ยังหมายถึงการนำเอาความรู้มาใช้ในทางที่ผิดก็ได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม การเล่นวิธีสกปรก วางแผนร้าย และยังเป็นบุคคลที่มีหัวพลิกแพลง ปรับเปลี่ยนได้เก่ง สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

วิชา-ตนุ เป็นผู้ชอบศึกษาหาความรู้

วิชา-กฎุมพะ ชอบเรียนวิชาที่สามารถทำเงินได้ มีอาชีพรองรับ และได้รายได้ดี สามารถใช้วิชาความรู้ในการหารายได้

วิชา-มรณะ ชอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับ เวทมนตร์คาถา
โหราศาสตร์ การพยากรณ์ นักสืบ ธรรมะ

วิชา-ภพ ชอบศึกษาพวกโบราณคดี ของเก่าแก่ ศิลปวัฒนธรรม ธรณีวิทยา

วิชา-เคหา วิชาเกี่ยวกับบ้าน อาคารสถานที่ สถาปนิก มัณฑนศิลป์ การก่อสร้าง ฮวงจุ้ย วิศวกรรมศาสตร์

วิชา-สัจจะ คือ พวกวิชาที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

วิชา-ทาน ชอบให้ความรู้ อาจเป็นครูบาอาจารย์ นักวิชาการ ครูอาสา วิทยากร

วิชา-วิริยะ จัดเป็นพวกขยันเล่าเรียน ชอบศึกษาหาความรู้เสมอ หนอนหนังสือ นักคิด นักเขียน นักค้นคว้า

Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments