นิยามพระคาถา : สมบัติ
สมบัติ คือ สิ่งที่ติดตัวเรามา เช่น ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หรือบรรพบุรุษหามาให้ และบางอย่างก็สร้างขึ้นด้วยตัวเอง

สมบัติ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. รูปสมบัติ คือ เกิดมามีร่างกายครบ 32 รูปร่างหน้าตาสะสวย หล่อเหลา มีเสน่ห์ ผิวพรรณวรรณะผุดผ่อง สมส่วน

2. วุฒิสมบัติ คือ การศึกษา มีวิชาความรู้ ความสามารถ ได้รับการยอมรับ มีหน้ามีตา สามารถนำเอาความรู้ไปเลี้ยงชีพได้ ยิ่งบางคนจบสูง จบนอก จบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ก็ยิ่งได้เปรียบ มีวุฒิสมบัติที่เหนือกว่าคนอื่น

3. คุณสมบัติ ก็คือ มีความคิด ความอ่าน ที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม มีคุณธรรม มีความคิดดี คิดในทางกุศล คิดบวก

4. ธนสมบัติ คือ มีเงินมีทองไว้จับจ่ายใช้สอย มีฐานะดี การเงินดี เกิดมาพ่อแม่ก็มีทรัพย์สมบัติไว้ให้ เช่น เงินทอง ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เรียกได้ว่าใครมีข้อนี้ มีเครดิตดีทีเดียว เพราะคนมีเงิน ทำอะไรมันก็ง่ายซะเกือบทุกอย่าง

บางแห่งเพิ่มในส่วนของบริวารสมบัติ คือ การมีบริวาร ลูกน้อง ลูกชายลูกสาว คนในปกครอง คนรอบข้างที่ดี มีข้าวของเครื่องใช้ที่ดี แต่ตรงจุดนี้เราก็มีกันทุกคน แต่จะแตกต่างกันบ้างในส่วนของรายละเอียดตามดวงชะตา พระคาถา "บริวาร-ศุภะ" จะเป็นคู่สมบัติ กับพระคาถา "สมบัติ" เสมอ ในทุกดวงชะตา

สมบัติ-ตนุ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้ง 4

สมบัติ-ปัตนิ ได้แฟนที่เพียบพร้อมในสมบัติทั้ง 4

สมบัติ-เทวี มีรูปร่างสมส่วน สวยงาม มีความคิดที่รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน มีแบบแผน ขั้นตอน

Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments