นิยามพระคาถา : วิบัติ
พระคาถา วิบัติ ฟังดูแล้วให้ความหมายในแง่ลบมากกว่าแง่บวก แต่จริง ๆ แล้วความหมายเป็นกลางครับ

วิบัติ หมายถึง การพัฒนา วิวัฒนาการ ปรับปรุง จัดสรร เปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เป็นอยู่ให้มันดีขึ้น สวยขึ้น อะไรที่มันไม่ดี ก็เอาออกไป อะไรที่ดีก็เอาเข้ามา เช่น นำรูปภาพมาประดับ นำหินมาวางปรับฮวงจุ้ยภายในบ้าน ปัดกวาดเช็ดถูเรือนให้ดูสะอาดตา

วิบัติ ยังหมายถึงความไม่คงที่ การขึ้นลงของชีวิต การสร้างในสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมา และบางสิ่งที่มีหรือเคยมีก็อาจจะสูญเสีย สูญหายไป หรือมีอยู่แล้วแต่รักษาเอาไว้ไม่ได้

วิบัติเป็นพระคาถาคู่สมบัติกับปัญญา เพราะเมื่อชีวิตเกิดความวิบัติ เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้าย ก็ให้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางออกให้แก่ชีวิต

วิบัติถ้าสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต มักมีความหมายไปในทางลบ แต่ถ้าสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิต มีความหมายว่า ปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น หรืออยู่ในสภาพใหม่

อายุ-วิบัติ-มรณะ ชีวิตมักพบกับความเปลี่ยนแปลง ขึ้น ๆ ลง ๆ สุขภาพไม่สู้ดี เจ็บป่วยบ่อย ไม่แข็งแรง ได้เดินทางย้ายที่อยู่ ไปอยู่ที่โน่นที่นี่บ้าง หรือมีโอกาสได้ข้องเกี่ยวกับทางศาสนา โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ศาสตร์ลี้ลับ โรงพยาบาล ทำงานเกี่ยวกับคนป่วยหรือผู้เสียชีวิต เช่น พวกมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง

แง่ดีของอายุ-วับัติ คือ บางคนเจ็บป่วยบ่อย จนเกิดความรู้ความเข้าใจในโรคนั้น ๆ จนสามารถหาทางป้องกันหรือรักษาให้ดีขึ้นได้ อาจเป็นในส่วนของการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การจัดการกับชีวิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

วิบัติ-ตนุ เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ให้กับกับยุคสมัย สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เขากับสถานการณ์ได้ดี

วิบัติ-เคหา พวกนี้ชอบแต่งบ้าน ปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ โดยการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาประดับตกแต่ง บางทีก็ซ่อม ต่อเติมที่อยู่อาศัย ร้านค้า

วิบัติ-ยานัง พวกนี้ชอบแต่งรถ รักรถมาก ดูแลอย่างดี อะไรที่ว่าดีหรือสวย ก็จะเอามาประดับรถ

วิบัติ-มูละ พวกนักจัดสรรที่ดิน หรือเอาที่ดินไปทำอะไรบางอย่าง เช่น ปล่อยพื้นที่ให้เช่า แผ้วถางหญ้าในที่ดิน ปลูกพืชผัก บางครั้งก็เสียเงินในการซ่อมแซมบ้าน หรืออาจจะได้ขายที่ดิน เปลี่ยนมือ มีการโยกย้ายตำแหน่ง เลื่อนขั้น

Boss The Seer
SHARE
Writer
IndyPosts
Narrator
กวี นักคิด นักเขียน โหร สิ่งที่เขียน สะท้อนความเป็นตัวตนได้ดีกว่าคำบอกเล่า ถ้าอยากรู้จักฉัน อ่านงานฉันสิ Facebook : IndyPost และ The Seer / www.indyposts2017.wordpress.com

Comments