ห้วงของกาล
กฎของผู้สังเกตการณ์ คือ ห้ามแทรกแซงเวลา


สวัสดี วันแกล้งทำเป็นนักเดินทางข้ามเวลา... 08/12/2017

เราทุกคนต่างก็มีเรื่องราวการกระทำที่ผิดพลาดในอดีต แม้เรื่องราวเหล่านั้นจะผ่านไปแล้ว แต่เราไม่อาจผ่านมันไปได้จริงๆ บางครั้งเรามักจะนึกย้อนกลับไปจนอยากที่จะหมุนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ...

และ...เวลาไม่ได้ช่วยเยียวยาให้มันเลือนหายไป เว้นแต่ว่าหากไม่สามารถรู้สึกได้แล้ว สิ่งเหล่านั้นจะหายไปตลอดกาล แต่นั่นไม่สามารถทำได้ มันมักจะเหลือเศษเสี้ยวของเวลาช่วงนั้นไว้เสมอ เป็นเหมือนกับตะกอนของเวลา ที่พร้อมจะกลับมาทำให้ขุ่นมัวเมื่อแก้วของเวลานั้นถูกกระทบด้วยอะไรบางอย่าง...
เราต่างก็ติดอยู่ในห้วงของกาลด้วยสิ่งมีชีวิตเฉกเช่นมนุษย์ที่ไม่สามารถรับรู้การมีอยู่ของมิติที่สูงกว่า 4 มิติ และเป็นส่วนเล็กๆของจักวาลนี้ยังไม่อาจที่จะเข้าใจ"เวลา"นั้น ไม่สามารถที่จะแทรกแซงกาลเวลาได้ เราทำได้เพียงแค่ตระหนักถึงการกระทำที่เคยพลาดพลั้งและใช้ชีวิตต่อไปอย่างระมัดระวัง


                                                           Happy pretend to be a time traveler day.

ภาพโดย ฉันเอง
เป็นการลองถ่ายดาวครั้งแรก
โดยใช้กล้องฟิล์ม

SHARE
Writer
Timetravelor_0
time_observer
ในบางครั้งผู้สังเกตการณ์ก็เข้าแทรกแซงเวลา...

Comments