ช่วงเวลาที่ต้องข้ามผ่านให้ได้อีกครั้ง
วันที่ 6 ที่เราเริ่มหายกันไปจากชีวิตของกันและกัน บาดแผลในวันนั้น มันค่อยๆเจอจางลง และรู้สึกเจ็บปวดน้อยลง ยอมรับมันได้มากขึ้น อาจจะมีบ้างที่ยังร้องไห้ ยังคิดถึงอ้อมกอด และสิ่งต่างๆที่เป็นเธอ

ไม่รู้ว่าตอนนี้ดีหรือไม่ดี ที่เป็นแบบนี้
ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะดีขึ้นหรือไม่
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะแข็งแรงพอที่จะไม่ร้องไห้มั้ย

แต่แค่รู้ว่าวันนี้ ฉันต้องผ่านมันไปให้ได้ 
เวลาและตัวฉันเองเท่านั้นที่จะพาให้ชีวิตฉันอยู่รอดต่อไป..

แด่แผลที่ยังเจ็บปวดอยู่..
SHARE

Comments