ຮູ້ສຶກຮັກ=ປັນຍາອ່ອນ
ມີຄົນຄິດແບບນີ້ຢູ່ເບາະ ຄິດວ່າຄົນມີຄວາມຮັກເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນ ເຫັນແລ້ວມັນຮູ້ສຶກດູຖູກຂຶ້ນມາເອງ
ຮູ້ສຶກແບບສົມເພດ...ຄົນທີ່ກຳລັງມີຄວາມຮັກ ໂຣດຈິດເບາະທີ່ຄິດແບບນີ້ 
ແຕ່ແລ້ວພໍຕົວເອງມັກໃຜຂຶ້ນມາລະ ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງໃນໂຕເອງ ທີ່ຈິງໂຕເອງກະບໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກຄົນພວກນັ້ນ ຢ້ານຖືກຫົວຂັວນຢ້ານຖືກສົມເພດ ຢ້ານກາຍເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນ 

ຖ້າເລືອກໄດ້ບໍ່ມີໃຜຢາກຮູ້ສຶກຢາກຄິດແບບນີ້ດອກ ຄິດແບບນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຜມີຄວາມສຸກ
ແຕ່ກະບໍ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເກີດຄວາມຄິດແບບນີ້ ເປັນຫຍັງໂຕເອງຈະຮູ້ສຶກແບບນີ້ ຖ້າສົມມຸດຳປມັກໃຜຄົນຫນຶ່ງລະຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ມັກເຮົາ ຍິ່ງຄິດວ່າເຮົາໂຄດປັນຍາອ່ອນເລີຍ
ກະບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນແບບນີ້ 
..ຍ້ອນຫຍັງ???
ສາເຫດມາຈາກໃສ່
ຫລື ..ທີ່ຈິງແລ້ວເຮົາມັນຄົນຜິດປົກກະຕິ  ບອກໄປໃຜມັນຊິມາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ ...ພໍ່ແມ່ກະຊ່ວຍບໍ່ໄດ້
ຍ້ອນມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແປກ ຢາກບອກຢາກເລົ່າ ແຕ່ກະຢ້ານເປັນຄົນແປກໃນສາຍຕາຄົນອື່ນ
ອາດຖືກເບິ່ງວ່າບ້າ ເຊົາຫວັງບ້າໆວ່າຊິມີໃຜມາເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້!!!
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງເປັນຫຍັງ


SHARE
Written in this book
notopic
Writer
ISFJ
skyline and sun
some things in my mind

Comments