ภูเขา ของ มนุษย์
ม นุ ษ ย์ บ น  ภู เ ข า
เราล้วนเกิดมาบนภูเขาคนละลูกกัน
บางทีอาจจะเป็นลูกเดียวกันแต่เป็นคนละฝั่ง คนละจุด
เคยชินกับพื้นที่และทิวทัศน์ที่ปลอดภัยและคิดว่ามันคือความถูกต้อง.


เ ส้ น ท า ง บ น ผื น ดิ น
ทุกลูก ทุกราบ ทุกลุ่ม ทุกดอน ของพื้นที่ภูเขาทุกๆลูก มีเส้นทางถึงกัน
เส้นทางที่มีชื่อว่าความสัมพันธ์
เมื่อเส้นทางปรากฎ การเดินทางก็เริ่มต้น


ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ม นุ ษ ย์
การเดินทางทำให้มนุษย์คนหนึ่งหลุดจากพื้นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าบ้าน
หลุดจากความถูกต้องของตัวเอง หลุดจากทิวทัศน์อันแสนสงบของตัวเอง
ได้พบกับความลำบาก ได้พบกับทิวทัศน์ใหม่ๆ ได้พบความถูกต้องของคนอื่น
พบกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิต.


ก า ร ค้ น พ บ ข อ ง ชี วิ ต
การพานพบชีวิตอื่นๆ ได้เห็นทิวทัศน์ใหม่ๆของมนุษย์คนอื่นๆ
บางที มนุษย์อาจจะชอบทิวทัศน์ใหม่ หรือ อาจจะไม่ชอบ
ไม่เห็นเป็นไรอย่างดีที่สุดมนุษย์คนนั้นยังได้รับรู้ถึงทิวทัศน์อื่นบนโลกใบนี้
ที่มีภูเขานับล้าน เส้นทางนับล้าน ทิวทัศน์นับล้าน.

         ในประวัติศาสตร์ของโลก เหล่ามนุษย์ ผู้ออกค้นหาทิวทัศน์ใหม่ๆถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น มาร์โค โปโล ชาวยุโรปคนแรกผู้คนพบดินแดนตะวันออก
หรือ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้สำรวจทุกภาคส่วนของอเมริกา แม้แต่ผู้ที่ค้นพบส่วนเล็กๆน้อยๆ
บนเกาะกาลาปากอส นาม ชาร์ล ดาวินส์ ผู้คนเหล่านี้เลือกที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเองเพื่อเดินทางค้นหาทิวทัศน์ใหม่ๆ บนภูเขาลูกอื่น บนเส้นทางที่เชื่อมต่อกันนับล้าน 
แล้วคุณ ผมเองก็ไม่อาจจะทราบได้แน่ชัดว่าคุณที่กำลังอ่านอยู่เป็นใคร อยู่ที่เขาลูกไหนทิวทัศน์ประจำวันเป็นอย่างไร เพียงแต่หวังว่า พวกคุณอาจจะคิดอยากออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง ไม่ต้องไปไหนไกลเพราะสิ่งใหม่ๆมีอยู่รอบตัวคุณทุกที่นั่นแหละ จะเลือกออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรืออยู่ในพื้นที่นั่นต่อไปสุดแท้แล้วแต่คุณคนอ่านเลยครับ

                                                                                          PROTOTYPE|CK3W2.
SHARE
Written in this book
The Discovery While Sitting Idle
สิ่งที่พบระหว่างอยู่เฉยๆ
Writer
Avril-Erewhon
เด็กช่าง | ฝัน |
ฉ. กังวาลวงษ์ ชาตะ | ๖ มิถุนายน ร.ศ.๒๒๐ มรณะ | เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

Comments

tai_aloha
2 years ago
<3
Reply
Avril-Erewhon
2 years ago
เขินแล้วพี่(ฮา)