เสียงในใจ
พอผลดีมันเกิด มันก็เหมือนเป็นแรงใจ ให้ทำต่อไป... เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะเรามีหน้าที่เป็นผู้สร้างเหตุ ไม่ใช่ผู้สร้างผล ผลเป็นไปตามเหตุ.. ดังนั้น “แค่สร้างเหตุใหม่ อนาคตก็เปลี่ยน(ผลเปลี่ยน)”

การสร้างนิสัยใหม่ โดยการพยายามสร้างเหตุใหม่ มันเหมือนเป็นการฝืนวงจรชีวิตตัวเอง ฝืนธรรมชาติของตัวเอง กำลังสร้างเงื่อนไขใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนอนาคตเราใหม่ทั้งหมด ถ้าเปรียบชีวิตเราเป็นเมืองเมืองหนึ่ง มันเหมือนต้องทุบทุกอย่างที่มันไม่เกิดประโยชน์ทิ้ง แล้วพยายามสร้างสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์ “เหมือนล้างเมืองใหม่” เพื่ออนาคตที่ดีของเมืองนั้น

คนทุกคนรู้นิสัยของตัวเองดี รู้ว่านิสัยอะไรที่ไม่ดีบ้าง แต่ทำไมคนเราถึงเลือกที่จะทำมันอยู่...
บางเวลา มีความคิดผุดขึ้นมา..ร้องบอกว่า เวลานี้ควรจะทำอะไร.. แต่เพราะอะไรเราถึงไม่ทำตามเสียงสะท้อนนั้น...

คนทุกคนรู้ดี ว่าทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จ รู้ดีว่าเวลานี้ควรทำอะไร... รู้ดีว่าอะไรดี อะไรเสื่อม...
“หรือว่าประเด็นนี้ทำให้คนเราแตกต่างกัน”
สิ่งที่สังเกตเห็นได้ มันมีแค่ 2 อย่าง คือ สิ่งที่ควรทำ(ไม่ควรทำ)หรือเรียกง่ายๆว่า “ความปกติ” กับสิ่งที่อยากทำ(ไม่อยากทำ)หรือเรียกอีกอย่างว่า”ความอยาก,ตัณหา”

คนที่ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วอยากทำด้วย ผลจะออกมาดีที่สุด...
แต่คนที่ทำในสิ่งที่ควรทำแม้ไม่อยากทำ คือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด...แม้ผลจะไม่เท่าอย่างแรก แต่จะประสบความสำเร็จในที่สุด

มีด้านสว่าง ก็มีด้านมืด....

คือ....คนที่อยากทำ ในสิ่งที่ไม่ควรทำ แน่นอน ผลมันก็คือขั้วตรงข้าม คือ ชีวิตดิ่งลงไป...ตกต่ำลงไป

ดังนั้น....
สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ระดับความสำเร็จในชีวิตของคนเราแตกต่างกัน...คือ การ”ฝืน”ทำสิ่งที่”ควร”ทำ หรือการเอาชนะความอยากของตัวเอง...
SHARE
Writer
LOOKPAT_diary
เป็นทุกอย่าง
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์

Comments