อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ (อีกครั้ง)
การเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับ โดยเฉพาะการเปลี่ยนไปในทางที่รู้สึกว่ามันต้องแย่กว่าเดิม
แต่ในความเป็นจริงนั้นเราเลือกตามใจทุกอย่างไม่ได้
และเราต้องต้องยอมรับความเป็นไปที่เกิดขึ้นนั้น

สิ่งใดที่เราทำพลาดไปแล้ว เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
นอกจากให้อภัยตัวเองและคนอื่น เพื่อก้าวต่อไป
แต่ถ้าคนอื่นหรือเราไม่ยอมให้อภัยตัวเองล่ะ?
ความทุกข์มันก็จะไม่หายไปไง...อโหสินะ

ไม่เคยมีใคร ไม่เคยทำผิดพลาด
แต่หากความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นซ้ำ ๆ
ทางเลือกมี 2 ทาง คือ เลิกเอาตัวเองไปเกี่ยวข้อง
หรือไม่ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงสิ่งนั้นให้ดีขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ อย่างน้อยก็ได้ลงมือทำแล้ว

เมื่อเราก้าวผ่านความผิดพลาดนั้นมาได้
เราจะพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
แต่เราย่อมรู้ดีว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้
จึงอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทั้งนั้น

อย่างน้อยมันก็เป็นบทเรียนให้เรา
บทเรียน ทุกอย่างเป็นบทเรียนได้ทั้งนั้น
โดยมีคนสอนคือ คนที่เราต้องพบเจอ
ประสบการณ์ในชีวิตที่ต้องเผชิญ

หวังว่าสักวันหนึ่งบทเรียนเหล่านี้
จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น
โดยที่ไม่ต้องเจอบทเรียนเดิมอีกแล้วนะ
แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณเธอจริง ๆ ...คุณบทเรียน

เพราะทุกบทเรียนสอนเราว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่...
SHARE
Writer
Mist14
คนช่างฝัน
Doing what you like is freedom, Liking what you do is happiness.

Comments