21 วัน กับความเคยชิน
ว่ากันว่า ถ้าเราอะไรซ้ำๆ เดิมๆในทุกๆวัน เกิน 21 วัน
 ‘การกระทำ’ จะตกผลึก กลายเป็น ‘นิสัย’  
จากหนังสือ Psycho-Cybernetics โดย ดร. แมคเวล มอลท์ (Dr.Maxwell Maltz)

คงเหมือนกับคนตาบอด ที่เดินทางในเส้นทางเดิมๆ ทุกๆวัน จนรู้สึกเคยชิน ร่างกายจะจดจำจังหวะการเดิน การเลี้ยว การขึ้นบันได หรือต่างๆ ได้เองอัตโนมัติ 
                                      
หรือ การที่คนเราฝึกเต้นหรือร้องเพลง ในเพลงเดิม ซ้ำๆกัน ทุกๆวัน ร่างกายจะสามารถทำท่าทาง จังหวะของเพลง จนเราไม่ต้องพยายามจำท่าเต้น หรือ เนื้อร้อง อีกต่อไป 

ความรักก็เช่นกัน....
เมื่อร่างกายเราเคยชินกับการที่เคยมีใครสักคนอยู่ข้างๆ  ไปไหน ทำอะไร  จนติดเป็นนิสัย 
ถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้อะไร อะไรเปลี่ยนไป เราคงจะรู้สึก ไม่ชิน


SHARE
Writer
Mayasunny
ETC.
เอาไว้บันทึกว่าวันนี้เรารู้สึก และคิดอะไรอยู่

Comments