นานไป...
คุณเคยเป็นไหม
อยู่กับใครเป็นเวลานานๆแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แบบที่เป็นเหมือนที่เคยเป็น


เราเลือกที่จะอยู่ด้วยเพราะ นิสัย ท่าทาง ความคิดความอ่านคล้ายๆกัน


ตอนแรกก็ยังดีๆ 
แต่พอนานวันคนที่อยู่ด้วยกันเขาเริ่ม แสดงนิสัยแท้จริงออกมา

ก็เหมือนเราจะรับได้นะ 
แต่นับวันเขาก็ยิ่งแสดงออกมาให้เห็นเรื่อยๆ
แล้วทีนี้เราจะทำยังไงล่ะ
ทนอยู่ต่อไป
นั่นน่ะสิ!!

อยู่ต่อไปอย่างนี้แหละ เดี๋ยวมันก็คงจะเีเองแหละ

แล้วเวลามันก็ล่วงผ่านไปเรารู้สึกว่ามันหนักหน่วง

บางอย่างที่เราเคยบอก เคยเตือนกันได้ แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าบอกไปแล้วเขากลับไม่เหมือนเดิม 

อะไรกัน!! 

แล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไป
 
ในส่วนตอนนี้
ก็ทำได้แค่...
อดทน


SHARE

Comments