กำลังใจ
อย่าท้อน่ะ แม้จะหน่วงแค่ไหน

ก็อยากให้รู้เอาไว้ว่า

เหนือสิ่งที่เรามัวแต่ให้ความสำคัญ

เราอาจจะมองข้ามสิ่งที่สำคัญกว่าอยู่ก็ได้...

และฉันก็ได้ค้นพบว่า

สิ่งที่ทำให้ฉันเดินมาไกลถึงจุดๆนี้

สิ่งที่ทำให้ฉันโตมาได้ขนาดนี้

ก็คือ น้ำตา ในวันนั้น...


Alhamdulillah เข้าไว้...
 
สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ

เพราะคนที่รักเราที่สุด ประสงค์แบบนั้น

เหตุผลแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

ที่เธอจะยิ้มรับและขอบคุณอย่างสุดหัวใจ สู้ๆน่ะ...
SHARE

Comments