ขอบคุณในทุกๆวัน...
ขอบคุณในทุกๆวัน...
แม้ว่าทางที่ผ่านนั้น เต็มไปด้วยหมอกควัน
ตกหลุมบ้างในบางครั้ง
ที่อย่างน้อยสุดก็หกล้มเข่าถลอก
และอย่างมากนั้น
ก็อาจเดินลงคลองข้างทางไป

แต่ทุกอย่างมีฮิกมัตคือทำให้เรารู้ว่า
มือของใครคนนั้นที่ยื่นมาดึงและโอบอุ้มเราไว้

และถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้ว ไม่เหลือใคร
อย่างน้อยหน้ากระจกใบนั้น ก็ยังมีตัวเอง

หรือถ้าจะให้มองลึกลงไป...
ในหัวใจดวงนี้ ก็ยังมีพระองค์
SHARE

Comments