R.I.P.

ไอเย็นที่เกาะบนผิวหน้าร่างกายที่แน่นิ่ง
นิ้วมือที่ผอมแห้ง
ริมฝีปากที่ซีดเซียว
ดวงตาที่ปิดสนิท

ไม่มีอีกแล้ว...

มือคู่เดิมที่เคยลูบหัว

เสียงเดิมที่เคยได้ยิน

สายตาที่คอยมองจ้องมา

วันเวลาล่วงเลยไปไม่หวนกลับ

คิดถึงแค่ไหนก็ไม่สามารถสัมผัส

รักแค่ไหนก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป

เรียกร้องเท่าไรก็ไม่มีอะไรตอบรับ

ขอบคุณสำหรับช่วงเวลา ที่คอยดูแลสนับสนุน และรักหลานคนนี้

แด่อากงวัย 86 ปี
SHARE
Writer
DifficultToWriteName
Designer
ชื่อเขียนยาก

Comments