การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน
เมื่อช่วงเวลาหนึ่งผ่านไป ก็จะนำมาสู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่มากก็น้อย
การเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมเกิดกับอะไรก็ได้รอบๆตัวเรา แต่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับเรามากที่สุด ก็คือ ตัวเรา...
ตัวเรา ในแต่ละช่วงเวลา ที่บางทีคนบางคนเขาอาจจะกำลังสับสนกับตัวเอง ว่าที่เราเปลี่ยนไป จริงๆแล้วคนไหนคือตัวเรา เราในอดีต หรือเราในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นเราในอนาคต
บางทีหากจุดยืนตัวเองเกิดเปลี่ยนแปลงไป แล้วอะไรบางอย่างหรือเกือบทุกอย่าง หรือทุกอย่าง
มันอาจจะเปลี่ยนตาม ...
ในใจลึกๆ สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง ไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปเลย
แต่นั่นแหละ สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน
เราจะจินตนาการได้แค่ในสิ่งที่เราจินตนาการถึงได้
และแน่นอน สิ่งที่เราจินตนาการไปไม่ถึงนั้น ย่อมมีอยู่...

SHARE

Comments