วันนี้เป็นวันลอยกระทง
ลอยกระทง

กลอนสุภาพโดย ชนุธนา แสนเหม
(ที่จริงๆ ก็อยากไปลอยกระทงแต่พ่อไม่ไปด้วย)


๏ ลอยกระทงปลงปลดทุกข์ให้สุขเข้า
สักแต่เอาขอเขาให้พร้อมทุกสิ่ง
แล้วลอยลงส่งให้เน่าเรามิติง
ว่าที่จริงเราขอพรหรือขอขมา.
แพ้ใบตอง

๏ วันเพ็ญเดือนสิบสองมาถึงแล้ว
ชาวไทยต่างแน่แน่วตามประสงค์
ทำกระทงคงรูปลอยเอาเคราะห์ลง
ชาวไทยได้ปลงซึ่งทุกข์สุขด้วยกัน

ลึกกว่าปล่อยเคราะห์ให้ลอยลงแม่น้ำ
คือการนำจิตขมาพระแม่ฉัน
แม่คงคาธาราสร้างสรรค์ชีวัน
เป็นพระครรภ์กำเนิดฉันจึงขอบคุณ

วันเพ็ญเดือนสิบสองในคราวนี้
ทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดพระแม่ขุ่น
ด้วยน้ำใสในน้ำมีขยะตุน
กลิ่นเหม็นฉุนจนบุณคุณก็สิ้นไป

อันพระแม่คงคาก็ลาลับสิ้น
สรรพชีวินล้นถวิลในความใคร่
ค่ากระทงลดลงในทันใด
ความหมายนัยก็หายไปไม่หวนมา

ตอนนี้มีโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่
ชื่อโรคแพ้ใบตองชวนให้มองหา
สาเหตุหาใช่น้ำเน่าเคล้ากายา
ประหลาดกว่าว่ามีทุกลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสองมาถึงแล้ว
หนุ่มสาวเขาร้องแจ้วเจื้อยไม่ลื่นหลง
เพราะเหตุใดเราท่านจึงปลดปลง
ซึ่งพระแม่คงคาและความหมายไป.
SHARE
Written in this book
กวีเด็ก
เรื่องของเด็กเลวในดินแดนที่เต็มไปด้วยบทความสั้นๆ
Writer
IAMCHANOON
Summoner
หนึ่งปีแห่งความสุขและการสูญเสีย

Comments