การเรียนรู้และความเข้าใจ
การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา และอาจเกิดขึ้นแบบไม่เลือกเวลา หลายๆครั้งที่หลายๆคนสับสนระหว่างความรู้และความจำ จนผูกโยงทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน แท้ที่จริงแล้วความจำนั้นเกิดจากการเรียนรู้ มิใช่การเรียนรู้เกิดจากความจำ
หลายๆเรื่องที่เราเรียนรู้ไปโดยหวังว่าจะจำ และการที่เราจำได้แต่เพียงผิวเผินกลับไม่อาจทำให้เราได้เข้าใจถึงเบื้องลึกภายในของเรื่องเหล่านั้น ท้ายที่สุดของความทรงจำแต่เพียงผิวเผินนั้น ก็ทำให้เราไม่สามารถนำสิ่งที่จำมาใช้ได้

เราทุกคนต่างต้องทำความเข้าใจ หากเพียงเราต้องการจำ การอ่านไม่ว่าจะ 3 ครั้ง หรือ 10 ครั้ง เราก็จะจำได้แต่เพียงเรื่องเดิมๆ แต่ทว่าถ้าเราต้องการที่จะเข้าใจมัน แม้ว่าเราอ่านเรื่องเดิมซ้ำถึง 3 ครั้ง มันก็อาจทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างของเรื่องนั้นในแบบต่างๆได้ถึง 3 แบบ
ก็เหมือนกับคำกล่าวที่ว่ามองให้กว้าง มองหลายๆมุม แล้วคุณจะค้นพบคำตอบ การเรียนรู้นั้นไม่มีกรอบใดๆหรือขอบเขตใดๆ มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆเรื่องราว ดังนั้นการทำความเข้าใจเพื่อให้เราได้รับรู้จึงสามารถใช้ได้กับหลายๆสถานการณ์ หลายๆครั้งที่เราก็หลงลืมที่จะเรียนรู้ ละเลยที่จะทำความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้มักทำให้เราเกิดปัญหา เป็นปัญหาซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจ ทั้งการที่เราไม่เข้าใจกัน หรือไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องเรียนรู้ จนสุดท้ายแล้วปัญหาดังกล่าวก็สามารถทำให้เราท้อถอยจนกระท่างเราละเลยที่จะเข้าใจมัน ดังนั้นแล้วเมื่อมีคำถามเกิดขึ้นแล้วในหัว ก็ให้เราคิดต่อสักหน่อย หาคำตอบสักหน่อย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆตรงหน้าเรา ณ ตอนนั้น เราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในสิ่งที่กำลังเผชิญ
อย่าละทิ้งการเรียนรู้ เพราะมันจะทำให้เราหยุดที่จะพัฒนา
SHARE
Writer
SIoTH
ผู้ฝึกฝน
FB : Sivavet O Thammahon

Comments