ดาวอังคารจะบอกเล่าความเจ็บปวดของโลก
ที่แห่งนี้ไม่ได้มีเรื่องเล่าของระบบสุริยะจักรวาลแต่อย่างใด ฉันแค่อยากจะบอกกับเธอว่าบางคลาคนที่บอกเล่าความเจ็บปวดได้ดีที่สุดมันไม่ใช่คนที่เจ็บปวดอย่างเราเรา อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่เฝ้ามองปฏิกิริยาที่เกิดจากความเจ็บปวดนั้นของเราอยู่

บางครั้งความทุกข์ทรมานที่เราเจอมันแลกกับความรู้สึกหลุดพ้นบางประการ จากการจองจำความรู้สึก

เธอคิดว่าตอนนี้เธอจมสุดใจแล้ว แต่จงหันมองเถอะว่าคนที่จมลึกกว่าเราๆ นั้นมีมากมาย แต่จงฉงนใจด้วยสติสัมปชัญญะเถิด หากเชิงดีชิงเด่นเรื่องความทุกข์ เรายังห่างชั้นกับหลายต่อหลายคนบนโลกใบนี้ เราไม่ได้มาให้กำลังใจใคร แต่ที่เราพูดนั้นคือความจริง ประโยคหนึ่งที่เราเองรู้ซึ้งที่สุดคือ "ไม่เจอกับตัวไม่มีทางเข้าใจ" 

"ฉันกำลังเฝ้ามองเธออยู่" ฉันเชื่อมาตลอดกับประโยคๆนี้ ฉันเชื่อว่าไม่ว่าเราจะกระดิกน้ิว ลุกนั่ง ยืนนอน มันจะมีสายตาบางคู่ที่มองดูเราอยู่ตลอดเวลา ด้วยความหวงหาและเอาใจช่วยในระยะไกล 

มีบางครั้งที่ความเจ็บปวดถ่ายทอดออกไปถึงเขาแม้ว่าเราไม่ร้องขอ ในบางครั้งเราเป็นเพียงผู้เจ็บปวดซึ้งคิดว่าไม่มีคนเข้าใจ ซึ่งไม่จริง

การถูกปลดจากการเป็นดาวเคราะห์ของดาวพลูโตใครจะเข้าใจ แม้กระทั้งทำไมดาวเคราะห์น้อยถึงอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ในกลุ่มต่างคนก็ต่างผลักกันทิ้งระยะห่างไม่สามารถรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวเฉกเช่นดาวดวงอื่นๆ ความเจ็บปวดของดาวเคราะห์น้อยอาจจะเป็นการยืนอยู่ต่อหน้าแต่ทำอะไรไม่ได้ 

ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้าใจในขณะที่คุณกำลังสูญสิิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้ิ้นความหวัง ในขณะที่ความทุุุุกข์ ทำร้ายคุณ มีีีีีีีีีีีีอีกหลากหลายมือทีี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่จะช่วยแบ่งเบา อาจจะไม่ทำให้หายขาดแต่่่่่่่จะช่วยเจือจาง ให้้้้้้ความรููููููููู้้้้้้้้สึกนั้นเริ่มทุเลาและเบาบาง


ดาวอังคารไม่เคยรู้ว่าเพราะอะไร เหตุที่ไปที่มา แต่ฉันจะบอกกับเธอว่า  "การโคจรที่สดใสของเธอ ยังคงมีฉันเฝ้ามองอยู่ หากจะหลุดพ้นจากจุดนั้นได้ เธอเท่านั้นต้องลุกขึ้นมาทำเพื่อตัวเอง ฉันจะค่อยส่งยิ้มให้เวลาที่การโคจรของเราผ่านมาพบกัน" 
SHARE

Comments