ไอดอล ก็คือ ไอดอล
ทุกคนทำตามแบบที่สังคมกำหนด ทำตามที่สังคมหรือพ่อแม่ทำต่อๆกันมา แล้วอนาคตเราก็จะประสบความสำเร็จ? ป่านนี้ทุกคนก็คงประสบความสำเร็จแล้วละครับ

คนสำเร็จ เขามีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำตามๆกัน หรือทำเหมือนกันคนส่วนใหญ่แน่นอน

หลายคนที่พยายามจะทำทุกอย่างในแบบที่ไอดอลของเขาเคยทำทุกอย่าง แล้วก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า  เพราะอะไรครับ?

เพราะเขาพยายามให้ตัวเองเป็นเหมือนไอดอล ซึ่งมันคือการเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมือนอีกคน ซึ่งไม่มีทางทำได้อยู่แล้ว 

การที่เขาคนนั้นเป็น ไอดอล หรือ บุคคลต้นแบบ นั้นเราต้องเอาแค่แนวคิดกับแนวทางมาใช้ ไม่ใช่ทำทุกอย่างเหมือนกับไอดอลทั้งหมด
 
เราต้องเป็นไปในทางที่เราอยากเป็นจริงๆ แล้วสร้างความสำเร็จในรูปแบบที่เราอยากเป็น

เพราะความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันและเป็นรูปแบบแตกต่างกันไปตามแต่ละคน ลอกกันไม่ได้

ถ้าเราทำตามแบบแผนที่สังคมหรือพ่อแม่คาดหวังทุกอย่าง เราไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ เราต้องทำมากกว่านั้น แปลกกว่านั้น ทำอะไรที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ ซึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนใคร 
SHARE
Writer
Polakrit
Writer, Reader
The only man who never makes a mistake is the man who never does anything.

Comments