ความดี vs ความสำเร็จ​
หลายคนมักเข้าใจผิดครับว่า

“ความดี เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ”

“ความดี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จ

การกระทำ ต่างหากที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ”

ผมไม่ได้บอกให้คุณทำความชั่ว แล้วถึงจะสำเร็จนะครับ แต่เรานิยามการทำความดีผิดต่างหาก

ถ้าเจตนาในการประสบความสำเร็จของคุณไม่ดี ก็ไม่ต่างจากคุณสร้างการกระทำที่ชั่ว หรือทำกรรมชั่ว เมื่อคุณได้ความสำเร็จมา สุดท้ายคุณจะพังไม่เป็นท่า    

ผลกรรม หรือ ผลแห่งการกระทำ จะส่งผลย้อนกลับมาหาคุณ

ยิ่งคุณสร้าง กรรม หรือ การกระทำ มากแค่ไหน ผลที่ได้ก็จะย้อนกลับมาหาคุณมากเท่านั้น ความสำเร็จก็จะมาคุณมากเท่านั้น
บุคคลไม่เป็นคนถ่อยทรามเพราะชาติกำเนิด ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิด แต่เป็นคนถ่อยทราม เพราะการกระทำ เป็นพราหมณ์เพราะการกระทำ
[ขุ.สุ.๒๕/๓๐๕๑๓๔๙] 

SHARE
Writer
Polakrit
Writer, Reader
The only man who never makes a mistake is the man who never does anything.

Comments