๒๗ October 2560
              น้อมส่งพ่อแห่งแผ่นดิน
                    
หมู่คนไทยร้อยใจสู่ที่หมาย 
                หยาดฝนปรายแดดร้อนไม่ถอยหนี
 จะอดทนเพื่อพ่อไม่รอรี                     
                คุณความดีแห่งท่านผู้เมตตา
                
 แม้ผ่านวันถึงคืนไม่ท้อถอย    
            นั่งรอคอยด้วยสุดถวิลหา
พร้อมหน้าส่งพ่อทั่ววสุธา      
            ให้รู้ว่าคนไทยรักพ่อเอย 


  ผู้ประพันธ์: Bluesea.sk 
  27 ตุลาคม 2560

Cr bluesea.sk
SHARE
Writer
BlueSea
นักเดินทาง
การเดินทางอันแสนยาวไกลต้องเริ่มจากก้าวแรกเสมอ

Comments