26  ตุลาคม 2560
                                   พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย 
เมื่อเวลามาถึงต้องใจหาย           ยังไม่คลายกลายทุกข์สุดโศกสรร

น้ำตานองสองแก้มแสนจาบัลย์      อันสวรรค์น้อมส่งองค์จักรี

ขอบังคมพระองค์ผู้ทรงเดช        องค์นเรศสู่สรวงตามวีถี

ข้าฯ ขอน้อมก้มกราบธรณี         ด้วยความดีพระองค์คงยั่งยืน
                                                        ผู้ประพันธ์: Bluesea.sk 26 ตุลาคม 2560
 


 
Cr bluesea.sk
SHARE
Writer
BlueSea
นักเดินทาง
การเดินทางอันแสนยาวไกลต้องเริ่มจากก้าวแรกเสมอ

Comments