เนื่องในวันนี้เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2017
เนื่องในวันนี้เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2017 ซึ่งคงไม่ต้องอธิบายความสำคัญของวันวันนี้ ผู้เขียนจึงอยากนำเสนอพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่คงไม่ต้องอธิบายทุกท่านคงทราบดี ที่ได้จารึกสู่สากลว่ามีพระราชดำรัสไหนบ้าง ที่เมื่อยิ่งรวบรวมยิ่งเหมือนกระจกสะท้อนพระปรีชาสามารถ และความคิดถึงอันล้นพ้นที่พสกนิกรไทยมีต่อพระองค์ท่านเสียเหลือเกิน

พระราชดำรัสที่ทรงรับสั่งเพื่ออยากให้ทุกคนเป็นคนดี
.A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person...
คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

...คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี..

และในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 นี้ คนไทยทั้งปวงได้ร่วมกันทำความดีเพื่อพิสูจน์ความคิดนี้ของพ่อ และหากเป็นได้ อยากจะให้ความเข้มแข็งเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นของคนดียังอยู่คู่ไทยเหมือนพ่อที่ประทับอยู่ในใจคนไทยไปตราบนานเท่านาน

โดยพระองค์จะทรงสนับสนุนประชาชนทุกหมู่เหล่า
They say that a kingdom is like a pyramid: the king on top and the people below. But in this country, it's upside down.

..มีคนกล่าวว่า “อาณาจักรก็คล้ายกับปีระมิดซึ่งประกอบด้วยพระราชาอยู่ที่ยอดพีระมิด และประชาชนอยู่ที่ฐาน” แต่ในราชอาณาจักรไทยแห่งนี้นั้นสวนทางกัน พระราชาจะเป็นรากฐานที่ค้ำจุนประชาชน..

และในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 นี้ คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่เข้าใจความหมายของคำกล่าวนี้อย่างแน่นอน ดังแฮชแท็กในโลกโซเชียลที่ทุกคนใช้กัน #พระราชาในนิยายต้องสวมมงกุฎเพชรประทับอยู่บนราชบัลลังก์แต่พระราชาของฉันประทับบนพื้นเยี่ยงสามัญชน ในความรู้สึกส่วนตัวนั้นพระราชาที่สามารถปกครองประชาชนได้อย่างดีไม่ใช่พระราชาทรงดาบ ถือคทา สวมมงกุฎ หากแต่เป็นพระราชาผู้ทรงแผนที่ ถือปากกา สวมแว่นต่างหาก

แม้แต่ในด้านประชาธิปไตยที่มักจะดูเหมือนจะริดรอนในสิทธิ์บางส่วน
Western people ask me whether it is a paradox that I am King but support democracy. I have to tell them that in Thailand, the King is the guarantor of democracy.
..ชาวตะวันตกมักถามข้าพเจ้าว่า มันรู้สึกย้อนแย้งนะที่ข้าพเจ้าเป็นพระราชาแต่กลับสนับสนุนประชาธิปไตย ข้าพเจ้าจึงตอบพวกเขาไปว่า ในประเทศไทยแห่งนี้ พระราชานี่ล่ะคือผู้รักษาให้ประชาธิปไตยคงอยู่..

และในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 นี้ หลังจากพิจารณาช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานเราทุกคนคงเห็นแล้วว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงรักในประชาธิปไตยมากเพียงไหน ทั้งจากยุค 14 ตุลา หรือช่วงเวลาทางการเมืองที่ผ่านมาก็ตามที และในอนาคตอันใกล้นี้หวังว่าประเทศไทยจะเดินทางเข้าใกล้ประชาธิปไตยได้เสียที

แม้แต่พระปรีชาสามรถในด้านอื่นๆ
I became inspired while I was listening to music on the radio. I felt the music in my head sounded better, so I turned off the radio and scribbled it down on a piece of paper. I remember that it was in May. People liked that song. They said it was beautiful. I felt overjoyed.

..ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในขณะที่ได้ฟังเพลงจากวิทยุ แต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าเสียงเพลงจากในหัวของข้าพเจ้าไพเราะกว่า ข้าพเจ้าจึงปิดวิทยุ และเริ่มขีดๆเขียนๆลงบนกระดาษ น่าจะในเดือนพฤษภาคม ประชาชนชอบเพลงเพลงนั้น ข้าพเจ้าร็สึกเป็นสุขมาก..


และในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 นี้ คงมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์มากมายหลายเพลง มากมายหลายรอบ คนไทยคงทราบกันแล้วว่าบทเพลงเหล่านั้นช่างไพเราะเพียงไหน และอาจจะต้องขอบคุณภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้า ที่มีส่วนช่วยให้คนไทยฮำว่า แดดรอนรอน กันอยู่ครานึง

ความหมายของพระราชา
David Lomax: How do you see your duty as a king? Why do you think that Thailand to continue to have a king?
My king: This not for me to say. I do things that I think it’s useful. That’s all
David Lomax: But are you conscious that you tell yourself being able to do something which you feel wouldn’t be possible without a monarch here?
My king: I don’t know what I can be defined as king that is my big trouble because in my position is called I am called the king but my duties if you have noticed it’s not the duty of a king it’s something that is quite different or difficult to define. I do things I think that will be useful and that is all. If you ask me what I had in my mind, what the plan I had. I have no plan just like I’m today we are going to have something and we are going to do it. We don’t know what something is but we are going to do something that is good that is the plan or the spirit
David Lomax: พระองค์ทรงมองหน้าที่ของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ว่าคืออะไร และทำไมพระองค์คิดว่าประเทศไทยควรมีพระมหากษัตริย์
My king: ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะตอบได้ ข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
David Lomax: พระองค์ทรงตระหนักไหมว่าประเทศไทยจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หากไม่มีพระมหากษัตริย์
My king: ข้าพเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ แต่หน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ เป็นสิ่งที่ยากจะระบุ ข้าพเจ้าแค่เพียงทำสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งมันแตกต่างกันเล็กน้อยหรือยากจะอธิบายได้ ถ้าท่านถามว่าข้าพเจ้ามีแผนไหม ข้าพเจ้าไม่มีแผน ข้าพเจ้าแค่รู้ว่าจ้าพเจ้าต้องทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ ข้พเจ้าไม่รู้ว่าคืออะไรบ้าง แต่มันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ นั่นคงเป็นแผนไม่สิจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

และในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 นี้ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าแม้ยากจะระบุนิยามและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ได้ แต่ทุกคนคงรับรู้และอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจได้ ด้วยคำพูดที่ว่าจงศึกษาจากพระราชประวัติของพระราชาลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักกรี


และนี่คือพระราชดำรัสที่กินใจผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทรงถูกถามว่าจะสู้ชนะคอมมิวนิสต์ที่ขัดขวางการสร้างเขื่อนหรือไม่
We are winning against hunger. We are not fighting against people. We are fighting against hunger we want to have them have a better life. If we make this and they have a better life the people you call communism I think will have a better life also. So everybody is happy.
..เรากำลังชนะความอดอยากหิวโหย เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหย เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าเราสร้างเขื่อนนี้แล้วทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนส่วนที่ท่านเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็จะมีชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน ประชาชนทุกคนก็จะมีความสุข..

และในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 นี้ เขื่อนก็ได้สร้างเสร็จแล้วและทำให้ทุกท่านมีความสุข หลายๆเขื่อนมีทางเลือกเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย และการสร้างเขื่อนในเวลานั้นก็เป็นไปได้ยากมากหากไม่มีพระองค์ท่านทรงเสด็จมาเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สร้างเขื่อน ทรงมีความกล้าหาญอันหาที่สุดไม่ได้


สุดท้ายแล้วคงไม่มีพระราชดำรัสใดของพระองค์ที่ผู้เขียนอยากจะให้เป็นความจริงยิ่งกว่าพระราชดำรัสบทที่จะถึงนี้อีกแล้ว
Some say that now that 50 years have passed, we would like another 50 more years to celebrate once again; that means it will be 100 years. After one hundred years, I will be 118 years old.
บางตนบอกว่า 50ปีได้ผ่านไปแล้ว เราต้องการอีก 50 ปี เพื่อเฉลิมฉลอง(คล้ายกาญจนาภิเษก) อีกรอบหนึ่ง นั่นหมายถึง 100 ปี ซึ่งหลังจาก 100ปี นั่นหมายถึงข้าพเจ้าจะอายุ 118 ปี

และในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 นี้ คนไทยทุกคนคงอยากเห็นพระองค์ทรงมีอายุ 118 พรรษา แต่เมื่อเป็นไปไม่ได้แล้ว ข้าพเจ้าคงได้เพียงเฝ้ารอพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองที่จะเกิดในเวลา 22:00 ของวันนี้ ซึ่งพิธีจะต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติอย่างแน่นอน


ข้าพระพุทธเจ้า ขอบังอาจส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย และจะขอเป็นข้ารองพระพุทธบาททุกชาติไป พระพุทธเจ้าข้า
SHARE
Writer
10Recorder47
Recorder
recorder : a device that records sounds or images or both so that they can be heard or seen again : a musical instrument that is shaped like a tube with holes and that is played by blowing into the top of the tube : a judge in some courts of law http://www.merriam-webster.com/

Comments