คุณค่าในตัวเรา
หลายต่อหลายครั้งที่คุณค่าในตัวเราหายไป
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือใครก็ตาม
มันส่งผลให้เราเผชิญอยู่กับโลกลบๆ 
มันบั่นทอนตัวเราเองทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ

หลายครั้งที่เรามักลืมคุณค่าในตัวเรา 
อาจเพราะเรามีเรื่องอื่นให้ต้องคิด 
อาจเพราะเราหมกมุ่นในบางสิ่งจนเกินไป

บางทีก็อาจรู้สึกผิดหวัง จนทำให้เราลดคุณค่าในตัวเรานั้น

ท้ายที่สุด.. เราก็ยืนอยู่ด้านหลังประตู 
อยู่ในห้องที่ไร้ซึ่งแสงไฟ เพื่อจะได้ฝังความรู้สึกนั้นเสีย 
ปล่อยใจให้ล่องลอย และจมปลักใยความคิดด้านลบๆ และกล่าวโทษตัวเราเอง 


ยามที่เราล้มลงนอนบนพื้น รู้สึกหนักอึ้งจนยากที่จะลุก 
มันยากที่จะพะยุงตัวเองให้ลุกจากความเจ็บปวดที่ฝังลงในใจ
และถึงจะลุกได้ .. เราก็ไม่นึกที่อยากจะเดิน 
เพราะพลังของคุณค่าในตัวเรามันหดหายไปจนเกือบหมดสิ่งที่ดีที่สุด... คือฝืนใจเดินออกมาจากที่ตรงนั้น
เดินไปตามที่ต่างๆ เพื่อเสาะแสวงหา
อย่าคาดหวังว่าจะเจอในที่แห่งแรก 
และอย่าไปคิดว่าเราต้องไปอีกกี่ร้อยทีา

บางที อาจจะได้เจอในที่แรก 
หรือบางที อาจเป็นที่สุดท้ายที่เราอาจได้เจอ
หรือบางที เราอาจจะได้พบมันระหว่างทาง 


SHARE
Writer
Feeldownwithme
Other
นี่คือเรื่องราวเศร้าๆหม่นๆ ของคนๆหนึ่ง

Comments