คิดถึงเธอ ฉันคิดถึง...
คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงลมพัดเย็นสบายยามถูกขังในห้องแออัด

คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงน้ำถังใหญ่ยามคอแห้งผากกระหายความชุ่มชื้น

คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงไอแดดอุ่นยามฟ้ามืดครึ้มแผดเสียงฟาดฟันกันกลางฝน

คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงผีเสื้อตัวเล็กยามที่โลกนี้ปราศจากสิ่งสวยงามอื่นใดแล้ว

คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงความคิดถึงที่มีอยู่ คิดได้แล้วบันทึกความคิดถึงนี้ไว้
วันหนึ่งจะได้รู้ ว่าเมื่อฉันคิดถึงเธอ ฉันจะคิดถึงอะไร


9 May 2017
SHARE
Writer
Nrm
Author
ความรู้สึกอะไรที่เก็บเอาไว้ไม่ได้ ‘จงเขียน’

Comments