เพื่อค้นพบว่าบั้นปลาย...ได้อยู่อย่างดายเดียว
วัยเยาว์เราอยากเป็นครู
รอบรู้ทุกสรรพสิ่งสิ้น
เป็นไกด์เที่ยวท่องล่องบิน
เสรีทั่วดินถิ่นใด
 
เป็นพยาบาลตำรวจทหาร
เครื่องแบบชำนาญสวมใส่
ติดยศชื่อเสียงเกรียงไกร
อยากเป็นเช่นฝันใฝ่อย่างใจนึก

แต่กลับค้นพบทางทดลอง
สี่ปีที่เสียของช่ำชองฝึก
ติดใจแล่นโลดกระโดดคึก
มัวเมาหยดหมึกคราบราคะ

ทดลองคล่องทุกรูปแบบ
สุขแทบสำลักผัสสะ
หมกมุ่นกามาสภาวะ
กว่าจะรู้ตัวเกือบตาย

สำนึกผิดชอบชั่วดี
มารู้ตอนนี้ก็สาย
คนที่รักเรา เราเฝ้าทำลาย
เพื่อค้นพบว่าบั้นปลาย...ได้อยู่อย่างดายเดียว

SHARE
Written in this book
ความรักของอรพรรณ
ทุกทุกครั้งรั้งรักไว้ไม่ได้
Writer
orraphansilp
นักฝัน
กลางคืนฝัน กลางวันเฮ็ด

Comments