โลกไม่ได้เอียง แต่มันกลม

ในบางครา เรื่องบางเรื่อง 
ไม่เข้าใจว่าอะไร เกิดขึ้นได้ ช่างฉงน
ไม่จริงแท้ ดูเอนเอียง ดูชอบกล
คิดเวียนวน อยู่ในหัว อยู่ร่ำไป


ยุติธรรม ความเที่ยงตรง ลงความคิด
โลกนั้นบิด เบือนวกวน ฉันสงสัย
อยากให้เกิด ก็ไม่เกิด ไม่ตรงใจ
แล้วอะไร ที่จริงแท้ และแน่นอน


จะเอียงซ้าย เอียงขวา มันก็เอียง
มันนั้นเหวี่ยง ให้ดูงง ดูย้อนศร
ขัดหัวใจ ไม่เข้าท่า ไม่ลดทอน
ไม่สะท้อน ถึงความจริง ในบางที


ความจริงแท้ โลกไม่เอน และไม่เอียง
ที่ไม่เที่ยง เพราะผิวโค้ง ตามวิถี
เรื่องอะไร ไม่เข้าใจ ในบางที
หมุนเข้าที่ ในเวลา ที่สมควร


ที่รู้สึก ในตอนนี้ ที่ไม่แฟร์
เราก็แค่ ปล่อยปลอ่ยบ้าง อย่าได้หวล
คนตัวเล็ก โลกกลมกลม ช่างเรรวน
หยุดคร่ำครวญ ช่างแม่มัน เดี๋ยวผ่านไป   
ziiinvn
11.16 pm
10-17-2017
SHARE
Written in this book
กลอนแปดของข้า
แต่งกลอนแปด สุภาพบ้าง ไม่สุภาพบ้าง

Comments