ดอกไม้
ดอกไม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็ยังคงเป็นดอกไม้ที่มีความสวย ความหอม และมีเสน่ห์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว

หากแต่เราใส่ใจ ตัดแต่ง จัดดอกไม้ให้สวยงาม สร้างสรรค์... ก็ยิ่งทำให้ดอกไม้มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเพิ่มคุณค่าและมูลค่าได้หลายเท่าตัว

เช่นเดียวกับคนเรา... ไม่ว่าใคร ต่างก็มีคุณค่าและมีเสน่ห์ในตัวของเขาเองอยู่แล้ว

ยิ่งถ้าเราตัดแต่ง ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างสร้างสรรค์ นำคุณค่าที่เรามีไปช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม ตัวเราเองก็จะยิ่งมีเสน่ห์ และเป็นการนำคุณค่า ไปเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย


SHARE

Comments