Transference ความรู้สึก

ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น รู้สึกเขินนิดหน่อยที่ต้องบอกว่าเราน้ำตาซึม หลังจากอ่านเรื่องในStorylog
เราได้อ่านเรื่องบันทึกของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราอยากพิมพ์อะไรลงไป แต่ก็ไม่รู้จะพิมพ์อะไร

สิ่งที่กระตุ้นเราคือความรู้สึกที่ว่า
ผู้เขียน คือ เพื่อนสนิทของเรา


ศัพท์ทางจิตวิทยา เรียกว่า Transference คือการที่เรามีปฏิกิริยาต่อกันและมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือพูดแบบบ้านๆก็คือการย้ายความคิดและความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนในอดีต ไปใส่กับอีกบุคคลหนึ่ง และตอนนี้คือเรา มองผู้เขียนเป็นเพื่อนเรา ทำให้ย้ายความรู้จากเพื่อนมาสู่ผู้เขียน

การ Transference หลักๆแล้วจะมีสองรูปแบบ คือทางบวกกับทางลบ พูดง่ายๆก็ความรู้สึกดีกับไม่ได้ดี ข้างบนนี้ก็คือตัวอย่างของความรู้สึกทางบวก ถ้าทางลบก็เช่น เอไม่ชอบบีเพราะลักษณะคล้ายแฟนใหม่ของแฟนเก่า เป็นต้น


และถ้าเราเป็นนักจิตของผู้เขียน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือ
Counter Transference
Counter Transference คือการที่ผู้รักษาย้ายความคิดและความรู้สึกของตน จากในอดีตหรือจากประการณ์ส่วนตัว กับผู้มาขอรับการรักษา (บางครั้งผู้รักษาเองก็ไม่รู้ว่าเกิด Counter Transference)

Counter Transference ก็เหมือนกับ Transference คือมีสองรูปแบบ คือความรู้สึกในเชิงบวกและความรู้สึกในเชิงลบ การเกิด Counter Transference จึงเป็นที่ควรระวัง เพราะจะทำให้เกิดอติหรือความลำเอียงในการรักษาได้

ยกตัวอย่างเช่น นักจิตเป็นคนที่ปมเรื่องการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ เจอผู้รับการรักษาที่เครียดจากการหย่าร้าง ก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจมากกว่าผู้มาทำการรักษาคนอื่นๆ เป็นต้น

มักจะได้ยินว่า จิตแพทย์,และนักจิต ห้ามรักษาคนรู้จักหรือคนใกล้ตัว เพราะมันจะมี bias เกิดขึ้น
ว่าแล้วจะแท็กเรื่องนี้ในหมวดไหนดีล่ะเนี้ย ?????
SHARE
Written in this book
Psychic
เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับจิตวิทยาที่สนใจค่ะ อาจจะเน้นไปแนวๆ จิตเวช มีเรื่องโรคเป็นหลักค่ะ
Writer
Unmaan
Pauper
Most people don’t listen with the intent to understand they listen with the intent to reply or to react.

Comments