ใจร้าย
เราคือคนใจร้าย
เรายอมรับและเห็นในความใจร้ายของตัวเอง

แต่ความใจร้ายที่เรามีจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าไม่ถูกเขาทำร้ายมาก่อน

และความใจร้ายที่เขามีก็จะไม่เกิดขึ้น
ถ้าไม่ถูกเราทำร้ายมาก่อน
มันก็ดูจะ make sense ดี
บางความใจร้าย มันพลุกพล่านอยู่ในความเกรี้ยวกราด
แต่บางความใจร้าย กลับซ่อนตัวอยู่ความนิ่มนวล

เราต่างก็แสดงออกถึงความใจร้ายในรูปแบบที่ต่างกัน
แต่ทิ้งบาดแผลไว้ได้เหมือนกัน
มันไม่ใช่ทุกกรณีที่เราเป็นผู้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียว
ฉะนั้น การกลับมามองตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ยอมรับเถอะว่า 

เรา-ต่าง-ก็-ใจ-ร้าย-ต่อ-กัน

ยอมรับ :)
SHARE
Writer
half_past_sick
traveller
จงขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา 🍁

Comments