ผิดปกติ
เราว่ามีอะไรบางอย่างบนโลกนี้ผิดปกติตั้งแต่พันธุกรรม เศษดาวเคราะห์ และธุลีในอากาศ
ตั้งแต่การหมุนของโลก ความสูงของภูเขา ความกว้างของท้องฟ้า
เราว่ามีอะไรบางอย่างบนโลกนี้แปลก
ตั้งแต่การมีชีวิต ที่บางอย่างก็เหมือนไม่มีชีิิวิต แต่เราก็เรียกว่าสิ่งมีชีิวิต
ตั้งแต่การมีความคิด วิวัฒนาการ มีความเปลี่ยนแปลง

เราว่าเราอยู่บนโลกที่เพี้ยนขนาดนี้ไม่ได้
เราว่าเราน่าจะหยุดโลกที่ผิด ๆ เพี้ยน ๆ ขนาดนี้ไว้ แล้วปรับอะไรให้ถูกตำแหน่ง
ตั้งแต่การวางรากฐานผู้ที่จะอยู่ การกำเนิดเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ
ความเกี่ยวพัน ต่อเนื่อง ระบบนิเวศ
สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ ก้อนเมฆ
เอาอะไรที่มันไม่ควรจะอยู่ออกไปให้หมด แล้วใส่ความว่างเปล่าลงไป
เราว่าโลกน่าจะสวย
สวย
สวยแบบที่เราหวัง


หรือไม่อย่างนั้น
เราก็ควรจะดึงตัวเองออกจากความไม่ปกติทั้งหลาย
หรือไม่อย่างนั้น
เราก็หยุดคิด
แล้วเรา ... ก็ หลับ
หลับ
หลับให้พ้นไปอีกหนึ่งวัน
แล้วเรื่องพวกนี้ ก็เลิกคิดซะ
โลกผิดปกติ แต่ก็ไม่ได้แย่
เธอก็ไม่ได้แย่
ฉันก็ไม่ได้แย่
เขาก็ไม่ได้แย่
คนนั้นก็ไม่ได้แย่
ไม่มีอะไรแย่เลย
หลับเถอะ พักผ่อน
เธอ ... ดีอยู่แล้ว
โลกนี้ ... ดีอยู่แล้ว
ทุกอย่าง ... ดีอยู่แล้ว
ดีในแบบของมัน

.
.
เราว่ามีอะไรบางอย่างบนโลกนี้ผิดปกติ
.
.
SHARE
Writer
23rdHint
Storyteller
คนธรรมดา

Comments