คำว่า "สถานะ"
อะไรบ้างที่สามารถแสดงออกซึ่งสถานะ?
คำที่เขียน? สิ่งที่พูด? หรือของที่ใช้?
สถานะ บางครั้งก็ดูง่าย และบางครั้งก็ดูซับซ้อน
สถานะ ที่อาจถูกซ่อน หรือเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้ง
สถานะ ที่เป็นจริง หรือ เป็นสิ่งที่โกหก

ไม่มีใครรู้นอกจากเรา...


การเข้าใจคำว่า สถานะ ก็ยากนะ? 
ยิ่งสถานะที่ซับซ้อนด้วยแล้ว ก็ยิ่งยาก
สถานะที่แอบซ่อนในสถานะ ก็ยิ่งยากขึ้น
แต่ท้ายสุด.. การยอมรับซึ่งสถานะจริงๆ คงยากที่สุด


SHARE
Writer
Feeldownwithme
Other
นี่คือเรื่องราวเศร้าๆหม่นๆ ของคนๆหนึ่ง

Comments