?
เคยมีคนบอกไว้ว่า สิ่งที่อันตรายที่สุดคือความรัก เพราะความรักเป็นเหตุของทุกสิ่ง รักในตนจนหลงตัวเองเห็นแต่อัตตา รักในคนอื่นจนหลงใหลยอมสิ้นทุกอย่าง รักในเผ่าพันธุ์พวกพ้องจนก่อเกิดสงครามและทำลายล้าง

เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละที่ไนโลกไล่เรียงไปจนเกือบจะครบทุกทวีปอยู่แล้วนี้ จึงมีคำถามที่เสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ถึงความรักว่าอยู่หนใด ทำไมคนเราถึงสามารถห้ำหั่นทำร้ายและทำลายใครก็ได้แม้ไม่รู้จักกัน ไม่แม้แต่จะมีโอกาสสร้างความโกรธเคืองให้แม้แต่สักเล็กน้อย

แต่คำตอบกลับถูกหอบหายไปในอากาศกลายเป็นแค่สายลม

หรือจริงๆ แล้วเรากำลังถามผิดคำถาม บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เหตุเป็นเพราะการมีความรักมากมายและมัวเมาในสิ่งที่เรียกว่า "ตัวเอง" มากเกินไปจนลืมไปเสียสิ้นว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเองเท่านั้น แต่ยังมี "คนอื่น" อยู่ร่วมด้วย
 บางทีอาจถึงเวลาที่ต้องตั้งคำถามใหม่? 
SHARE
Written in this book
STORY TELLING

Comments